Direct naar content

Op RWZI Venlo van het Waterschapsbedrijf Limburg is een continue thermisch drukhydrolyse en een slibvergisting in bedrijf gegaan.

Projectgegevens

Naam

Ad de Man

Organisatie

Waterschapsbedrijf Limburg WBL

Technologische primeur in Venlo

In het recente verleden was de combinatie slibhydrolyse en vergisting alleen rendabel bij grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het Waterschapsbedrijf Limburg heeft zich daarom een aantal jaren geleden de vraag gesteld of deze technologie ook voor kleinere zuiveringen rendabel zou kunnen worden gemaakt. Het antwoord daarop is bevestigend. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Venlo is vanaf medio 2012 een nieuwe slibhydrolyse- en vergistingsinstallatie operationeel. Het gaat hierbij om de zogeheten Continue Thermische Drukhydrolyse-techniek.

Biogasproductie tot 30% hoger en slibafvoer gehalveerd

Door hydrolyse van het slib worden de slibdeeltjes opgelost en komt er ca. 30% meer biogas vrij bij de vergisting. Dat genereert ca. 25% van de elektriciteit voor deze rioolwaterzuiveringsinstallatie. Op jaarbasis wordt er 7.000 ton droge stof - vooral aeroob gestabiliseerd - slib verwerkt. De vergisting vindt plaats in zogenaamde agrovergisters. Door de extra afbraak en vooral ook door de verbetering van de slibontwateringseigenschappen is de afvoer van slib gehalveerd. Het bedrijf GMB heeft de installatie gerealiseerd en is tevens verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Met dit vernieuwende, betaalbare en compacte concept had het Waterschapsbedrijf Limburg destijds een landelijke primeur. De Thermische drukhydrolyse in Venlo is een belangrijke referentie voor de recente slibhydrolyse projecten in Nederland.

Slibhydrolyse- en vergistingsinstallatie Venlo