Direct naar content

Supersludge beoogt met superkritische vergassing van zuiveringsslib een duurzame doorbraak te creëren op de huidige slibmarkt.

Projectgegevens

Naam

Peter van Vugt

Organisatie

Waterschap Aa en Maas

Met een modulair op te bouwen installatie kan decentraal (maar ook regionaal) het zuiveringsslib vrijwel volledig worden omgezet in een hoogwaardig gas en kunnen waardevolle grondstoffen als ammonium en fosfaat worden teruggewonnen. Deze techniek, superkritisch vergassen, vindt plaats in een compacte installatie, waar onder druk en temperatuur het slib vrijwel volledig wordt ontleed tot gas en reststromen die bron zijn van de genoemde grondstoffen.

Op laboratoriumschaal is er al getest. De techniek is nu rijp voor een pilotinstallatie met zuiveringsslib die vanaf begin 2018 in bedrijf is genomen op de zuivering in Dinther van waterschap Aa en Maas. Deze installatie wordt in verschillende testfasen beproefd en geoptimaliseerd. Wanneer deze succesvol functioneert, wordt ingezet op een demo-installatie op een rioolwaterzuivering van het waterschap.

Lees hier de STOWA-rapportage "Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch water".

Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste fase van het project 'Supersludge'. In deze fase wordt een demonstratie-installatie ontworpen voor superkritische vergassing van zuiveringsslib. Ook wordt in fase 1 een R&D plant gebouwd waarin de beoogde ontwerpkeuze op pilotschaal getest kan worden. Het testen zelf en de bouw van de demonstratie-installatie zijn onderdeel van fase 2, die in de loop van 2018 van start gaat. De demonstratie-installatie is ontworpen om het slib voor 100.000 inwoners te verwerken.

Kijk hier voor nog meer informatie over SuperSludge.