Direct naar content

RWZI werkt samen met Afval Energie Bedrijf.

Projectgegevens

Naam

Lex Lelijveld

Organisatie

Hoogheemraadschap AGV

In 2006 is de rioolwaterzuivering Amsterdam-West in bedrijf genomen. De rioolwaterzuivering ligt pal naast het Afval Energie Bedrijf. Tussen de installaties worden verschillende stromen uitgewisseld. Door deze uitwisseling van stromen wordt er meer energie geproduceerd dan voor de bedrijfsvoering van de rwzi noodzakelijk is. De stromen zijn:

  • slib
  • elektriciteit
  • biogas
  • warmte

Veel biogas

Op de rwzi Amsterdam-West worden ook niet vergistte stromen van andere rwzi’s van het hoogheemraadschap ingenomen. Na de vergisting van deze slibstromen wordt er jaarlijks zo’n 12.000.000 m3 biogas geproduceerd. Hetgeen resulteert in 25.000 MWh aan elektriciteit en 85.000 GJ aan warmte. Het “overschot” (7.000 MWh en 35.000 GJ) wordt respectievelijk geleverd aan het elektriciteitsnet als groene stroom en de stadsverwarming van Amsterdam. Gestreefd wordt om de productie van biogas verder op te voeren, onder andere door het gistingsproces te optimaliseren.

Grondstoffenfabriek

In 2013 is de struvietinstallatie (FOSvaatje) in bedrijf genomen. Deze installatie, ontworpen conform het Airprex® proces,  produceert momenteel 500 ton struviet per jaar. De verwachting is dat dit uiteindelijk 900 ton zal worden. 

FOS vaatje

Tekening van het proces

Tekening van het proces