Direct naar content

De waterschappen kunnen CO2 uit biogas halen. Deze grondstof is voor verschillende doeleinden te gebruiken, denk bijvoorbeeld aan de glastuinbouw of voor de productie van drinkwater.

Projectgegevens

STOWA deed onderzoek naar de marktkansen en technische mogelijkheden van de winning van CO2 op rioolwaterzuiveringsinstallaties. Er is gekeken naar afzet bij onder meer de (lokale) glastuinbouw en de drinkwaterindustrie. De aanwezigheid van lokale afnemers is van belang in verband met de transportkosten. CO2-levering uit bestaande biogasopwaarderingsinstallaties lijkt afhankelijk van het type technologie haalbaar en kent een terugverdientijd tussen 1 en 12 jaar.

Downloads

STOWA-rapportage 'CO2-winning op RWZI's'

Uit de media

Lees hier het artikel over CO2 uit biogas van de waterschappen van H2O

Terugblik

  • Hollands Noorderkwartier heeft in 2014 bestuurlijk commitment verkregen voor een upgrade van de huidige biogasopwaardeerinstallatie tot terugwinning van vloeibaar CO2. Waternet overweegt op een van drinkwaterproductielocaties tot inzet van uit biogas gewonnen CO2. De kwaliteit van het CO2-product heeft aandacht nodig, vanwege de hoge producteisen.
  • Waterschap Vallei en Veluwe is in gesprek met een afnemer van CO2 voor kalkzandsteenproductie. De producent is gelegen naast het RWZI-terrein in Harderwijk.
  • Waterschap De Dommel heeft mogelijkheden verkend tot lokale af-zet van CO2 in Tilburg. Het CO2 productvolume kan vergroot worden door samenwerking met de naastgelegen GF-vergistingsinstallatie van Attero. Er is nog geen afnemer.
  • STOWA heeft onderzoek gedaan naar diepergaande ontharding van drinkwater in de kop van provincie Noord-Holland. Door diepergaande ontharding is een dosering van CO2 nodig voor herstel kalk-koolzuur evenwicht. Er zijn nog geen plannen om hiervoor CO2 uit biogas van een RWZI te gebruiken.