Direct naar content

Wetterskip Fryslân gaat op rioolwaterzuiveringen Heerenveen en Leeuwarden zuiveringsslib omzetten in energie

Projectgegevens

Naam

Sybren Gerben

Wetterskip Fryslân gaat zuiveringsslib volledig duurzaam verwerken. Op de rioolwaterzuiveringslocaties (rwzi’s) in Heerenveen en Leeuwarden wordt vanaf 2022 het zuiveringsslib van Fryslân omgezet in energie. Om klimaatdoelstellingen te realiseren investeert het Wetterskip de komende jaren flink investeren in de beide locaties. De totale investering is 46 miljoen euro.

Nieuw slibontvangststation Leeuwarden

Op de rwzi Leeuwarden wordt de bestaande slibvergisting gerenoveerd en worden de biogasmotoren vervangen. Ook komt er een nieuw slibontvangststation. Hiermee kan de rwzi Leeuwarden het slib van de noordelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties vergisten en omzetten in elektriciteit.

Nieuwe slibvergisting Heerenveen

Op de locatie Heerenveen bouwen wij een nieuwe installatie om het slib van de zuidelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties te vergisten, te kraken én te ontwateren. De nieuwe installatie wordt ingepast op de rwzi in Heerenveen. Het Wetterskip is het eerste waterschap dat op een dergelijke grote schaal slib gaat kraken met nageschakelde thermische drukhydrolyse. Dit zorgt voor een sterke vermindering van ons slib en een maximale gasopbrengst.

Planning

In 2018 wordt de renovatie van de vergistingsinstallatie Leeuwarden opgestart. In 2019 beginnen de werkzaamheden in Heerenveen. In 2022 wordt de duurzame slibverwerking in Heerenveen in bedrijf genomen.