Direct naar content

Waterschap Zuiderzeeland bouwt eerste slibgistingsinstallatie met de innovatieve Ephyra® technologie van Royal HaskoningDHV.

Projectgegevens

Naam

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland heeft een slibgistingsinstallatie waar de innovatieve Ephyra-technologie wordt toegepast. Hierdoor blijft aan het eind van het gistingsproces minder slib over en wordt meer biogas geproduceerd.

Renovatie

In 2017 is de slibontwateringsinstallatie gerenoveerd en is de Ephyra®-installatie gebouwd op AWZI Tollebeek. Eind 2017 begon een opstartperiode van vijf maanden die mei 2018 succesvol is afgerond met een garantietest. De komende anderhalf jaar vinden onderzoeken plaats en worden verbeteringen doorgevoerd.

AWZI Lelystad

Ook een deel van het slib van AWZI Lelystad wordt verwerkt met de Ephyra®-installatie op AWZI Tollebeek. Het afgelopen jaar is slechts één slibstraat omgebouwd op AWZI Lelystad. De tweede slibstraat wordt pas omgebouwd na bewezen betrouwbaarheid van de nieuwe Ephyra®-installatie en slibontwatering.

Energiefabriek

Een van de projectdoelen is om de AWZI om te bouwen tot energiefabriek. Dit is zeker gelukt. De opstartperiode heeft laten zien dat de AWZI elektriciteit teruglevert aan de leverancier in plaats van elektriciteit af te nemen.

Samenwerking

De innovatieve slibgistingstechnologieën Ephyra® en Themista® zijn ontwikkeld door Royal HaskoningDHV in samenwerking met Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Zuiderzeeland.

Dit project is mede gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met een Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Waterschap Zuiderzeeland
Betere resultaten door Ephyra (foto: Waterschap Zuiderzeeland)