Direct naar content

Energiefabriek Echten is ook een echte Grondstoffenfabriek!

Projectgegevens

Naam

Roelof Gort

Organisatie

Drents Overijsselse Delta

In Echten staat op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie een innovatieve fabriek. De ultramoderne fabriek vergist het zuiveringsslib van de zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties die in ons gebied liggen. De installatie is tegelijk een Energie- en Grondstoffenfabriek. De installatie levert namelijk 3,5 miljoen kilowattuur elektriciteit per jaar op. Daarnaast wint de installatie 200 ton meststof in de vorm van struviet terug. Struviet kan worden gebruik als meststof voor de landbouw.

Biogas

Het restproduct (slib) van de zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties van Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt in de nieuwe installatie op twee temperatuurniveaus vergist. Met het biogas dat hierbij ontstaat wordt jaarlijks 3,5 miljoen kilowattuur elektriciteit opgewekt, voldoende om in de behoefte van de zuivering en het slibbedrijf in Echten te voldoen. Er blijft zelfs nog elektriciteit over om terug te leveren aan het net.

Fosfaat

Met de nieuwe installatie wordt ook het in het slib aanwezige fosfaat grotendeels teruggewonnen. Dit fosfaat kan weer nuttig worden gebruikt als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld kunstmest.

Vergistingsfabriek zuiveringsslib voor zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties