Direct naar content

Op de rioolwaterzuivering in Beverwijk wordt biogas omgezet tot groen aardgas.

Projectgegevens

Naam

Fred Duineveld

Organisatie

Hollands Noorderkwartier

Het slib dat vrijkomt bij de rioolwaterzuivering Beverwijk wordt in een vergister behandeld. Bij dit proces komt biogas vrij. Dit biogas bestaat voor een groot gedeelte uit methaangas. Dit is het hoofdbestanddeel van aardgas. In een groen gas opwerkingsinstallatie wordt dit biogas omgezet in groen aardgas en zuiver CO2. Het groene aardgas wordt voor een gedeelte gebruikt om auto’s op te laten rijden, de rest  wordt in het openbare aardgasnet gepompt. Het zuivere CO2 is een waardevol bijproduct dat verkocht kan worden. Interessante afnemers zijn kassenbedrijven, voedingsmiddelen industrie en koelhuizen.

Rondleiding aanvragen RWZI's HHNK