Direct naar content

De Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) is een netwerkorganisatie van alle Nederlandse waterschappen. Binnen dit netwerk richten ruim 100 waterschappers zich op winning, verwerking en afzet van energie en grondstoffen afkomstig uit de (afval)waterketen. De EFGF, geleid door een programmateam, legt verantwoording af aan een stuurgroep waarin de Vereniging van Zuiveringsbeheerders (VvZB) en STOWA zijn vertegenwoordigd.

In dit samenwerkingsverband treden de waterschappen gezamenlijk naar buiten als de Energie- en Grondstoffenfabriek. De voorzitter van het programmateam kan voor dit samenwerkingsverband verplichtingen aangaan volgens de afspraken in de jaarlijkse begroting en het programmaplan.

Cookie-verklaring

De EFGF maakt gebruikt van Google Analytics-cookies. Dit houdt in dat wij persoonsgegevens van onze websitebezoekers verwerken waarbij vooraf geen toestemming wordt gevraagd aan de bezoeker. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dit betekent dat:

  • Het laatste octet van het IP-adres van de bezoeker is gemarkeerd;
  • 'gegevens delen' is uitgezet;
  • wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wij houden ons aan de wettelijke verplichting (AVG) door u te informeren door middel van deze verklaring.