Direct naar content

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ommen is een zeefbocht als praktijkzeef ingezet, met als doel het vergroten van de zuiveringscapaciteit door het verwijderen van inactief materiaal (cellulose) uit actief slib.

Projectgegevens

Naam

Waterschap Vechtstromen

De uitvoering was in handen van Waterschap Vechtstromen in samenwerking met Waterkracht, Waterschapsbedrijf Limburg, Hoogheemraadschap van Rijnland en STOWA. Verslaglegging volgt medio 2018 en er wordt nagegaan hoe een vervolgonderzoek kan worden opgezet voor een grotere afvang van zeefgoed en verkrijgen van zuiverder zeefgoed.