Direct naar content

Nieuwe grondstof Kaumera! In oktober 2019 is in Zutphen de nieuwe grondstoffabriek voor productie van Kaumera geopend. De fabriek bestaat uit een Nereda® waterzuivering en een Kaumera extractie-installatie. Een tweede installatie in Epe is sinds eind 2020 operationeel. Kaumera is een nieuwe grondstof die uit rest- en afvalwater gewonnen kan worden. Door de bijzondere eigenschappen van de stof, kan deze in vele toepassingen een vervanger zijn voor fossiele, chemische grondstoffen. Een wereldprimeur!

Projectgegevens

Naam

Maarten Schaafsma | Katrien Bijl

Organisatie

Waterschap Rijn en IJssel | Waterschap Vallei en Veluwe

Organisatie

De ontwikkeling en productie van Kaumera vloeit voort uit het Nationaal Kaumera Ontwikkelprogramma (NKOP). Hierin werken Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, TU Delft, Royal HaskoningDHV, Chaincraft, de Energie- en Grondstoffenfabriek en de STOWA samen. 

In deze video stellen de partners zich voor

Ambities

Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe hebben binnen dit project als eersten ter wereld twee zogenoemde Kaumera Extractie Installaties gebouwd. De installaties staan in Epe (uit huishoudelijk Nereda slib) en in Zutphen (uit industrieel Nereda slib). Een half jaar na de opening in Zutphen, is de eerste order van Kaumera uitgeleverd. 

Er lopen meerdere onderzoeken naar toepassingen in o.a. landbouw, bouwmaterialen, composietmaterialen en brandwerendheid. 

In deze video kunt u in een paar minuten zien hoe de Grondstoffenfabriek Zutphen gebouwd werd.

Kaumera

Onderzoekers aan de TU Delft ontdekten dat een nieuw soort grondstof kan worden gewonnen uit de slibkorrels, die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Dit is een duurzame en verbeterde zuiveringstechnologie waarbij het slib dat overblijft na zuivering geen vlokken, maar snel bezinkbare korrels vormt. Uit deze korrels kan een bijzonder biopolymeer worden gehaald met multifunctionele eigenschappen: Kaumera Nereda® Gum (voorheen neo-alginaat). Kaumera is een veelzijdige naam voor een veelzijdig product. Kaumera betekent ‘kameleon’ in het Maori, de taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. De kameleon staat bekend om zijn kleurrijke transformatie en aanpassingsvermogen. 

Oneindige toepassingsmogelijkheden

Door Kaumera Nereda® Gum te combineren met een andere grondstof, verandert het karakter van de stof. Kaumera is een versterker en verbinder van eigenschappen. Bijvoorbeeld als onderdeel van lichtgewicht biocomposieten. Dit zorgt ervoor dat de toepassingsmogelijkheden praktisch oneindig zijn. Kaumera kan water vasthouden maar ook afstoten. Hierdoor zijn diverse toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie mogelijk. Denk hierbij onder andere aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen in de landbouw. Gewassen nemen daardoor meststoffen beter op. Ze zijn weerbaarder en groeien beter. De waterafstotende eigenschappen maken Kaumera bovendien een uitstekende coating voor betonvloeren. Kaumera is ook brandwerend en zeer geschikt om composietmateriaal mee te maken.

Bekijk deze video voor meer informatie 

Productie

In Zutphen (Waterschap Rijn en IJssel) staat een Kaumera extractie-installatie gebouwd voor de extractie van 1400 ton DS-slib uit een Nereda installatie die proceswater van Friesland Campina ontvangt. De hoeveelheid Kaumera die wordt geproduceerd in Zutphen bedraagt circa 350 ton organische stof/jaar. De installatie is modulair uit te breiden naar een capaciteit van 2.800 ton ds slib per jaar, resulterend in circa 700 ton ods Kaumera per jaar.

In Epe is vanuit de Koplopergroep van Kaumera een demonstratie installatie gebouwd voor de productie van 50 ton ods Kaumera per jaar. Het verschil met Zutphen zit hem vooral in de extractie van communaal slib in plaats van industrieel slib. De samenstelling en eigenschappen van de geproduceerde Kaumera zullen hierdoor verschillen ten opzichte van Zutphen. Omdat er wereldwijd veel meer communaal slib wordt geproduceerd dan industrieel zuiveringsslib, is de demonstratie van Kaumera-extractie uit zowel industrieel als communaal slib een weloverwogen keuze geweest.

Wat is Nereda®?

Nereda® is een nieuwe, duurzame zuiveringstechnologie waarbij het reinigende, actief slib geen vlokken vormt, maar korrels. Hierdoor bezinkt dit slib veel sneller en makkelijker. De technologie heeft een hoog zuiveringsrendement, neemt weinig ruimte in beslag (geen grote bezinktanks nodig) en verbruikt relatief weinig energie. Uit de slibkorrels kan bovendien NEO-alginaat teruggewonnen worden. De Nereda®-technologie is door de TU Delft ontdekt. Deze is o.a. samen met de waterschappen en STOWA ontwikkeld en wordt momenteel door Royal Haskoning DHV wereldwijd vermarkt.
Bekijk deze video om te zien hoe de technologie werkt.

Meer informatie

 

 

Logo Kaumera

Kaumera Extractie Installaties

Kantoorgebouw Kaumera