Direct naar content

Energiefabriek Olburgen is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel om de afvalwaterzuivering energieneutraal of energieleverend te maken.

Projectgegevens

Naam

Coert Petri

Organisatie

Waterschap Rijn en IJssel

De Energiefabriek is een prijswinnende innovatie van internationale klasse. Het principe is simpel: afvalwater bevat voldoende energie om zuiveringsinstallaties op te laten draaien. Het vergistende rioolslib kan worden omgezet in biogas, warmte of stroom. Als tegelijkertijd het energieverbruik vermindert, krijgen waterschappen de kans energieneutraal te gaan werken. Of ze kunnen zelfs energie overhouden. 

De Energiefabriek Olburgen is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel om de afvalwaterzuivering energieneutraal of energieleverend te maken. Het rioolwater bevat in theorie tien keer zo veel energie als nodig is voor de zuivering. Door de vervuiling uit het rioolwater te vergisten wordt jaarlijks zo’n 700.00m3 biogas geproduceerd. Hiervoor wordt samengewerkt met Aviko in Steenderen die het biogas efficiënt inzet in het productieproces.

Verder wordt fosfaat teruggewonnen uit het afvalwater en opgewerkt tot een hoogwaardige meststof. Deze meststof wordt al enige jaren met succes op de markt gebracht.

 

Luchtfoto Energiefabriek Olburgen