Direct naar content

Harnaschpolder, de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie van Nederland, produceert groengas. Dit gas wordt geleverd aan de transportsector en is jaarlijks goed voor het vergroenen van 30 miljoen kilometer wegtransport: dat is 750 keer met een vrachtwagen duurzaam de evenaar rond.

Projectgegevens

Naam

Oscar Helsen

Organisatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Groengas

Het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services (Evides Industriewater) hebben op afvalwaterzuivering Harnaschpolder een installatie gebouwd die biogas - dat vrijkomt bij het vergisten van slib uit rioolwater - omzet naar gas van aardgaskwaliteit. 

Afvalwaterzuivering Harnaschpolder

 

Fosfaat voor voedselproductie

Awzi Harnaschpolder is een van de grotere afvalwaterzuiveringen van Europa waar dus ook een relatief grote hoeveelheid fosfaat teruggewonnen kan worden. Terugwinning van fosfaat kan lokaal op de zuivering maar ook centraal via de slibverbranding.

Delfland heeft ervoor gekozen om de voordelen van lokale struvietvorming (fosfaatkristal) te combineren met centrale fosfaatterugwinning. Door magnesiumhydroxide te doseren aan de slibbuffertanks ontstaan er kleine struvietkristallen in het slib. Het resultaat is een beter ontwaterde slibkoek en minder risico op verstopping en scaling. Het ontwaterde uitgegiste slib wordt vervolgens afgevoerd naar HVC.

Meer dan de helft van al het zuiveringsslib van Nederland wordt verbrand door de bedrijven HVC en SNB. De as die overblijft na verbranding bevat hoge concentraties fosfaat. Met de Belgische firma EcoPhos zijn afspraken gemaakt over het terugwinnen van dit fosfaat. De fosfaatfabriek in Duinkerken gaat medio 2018 in bedrijf. Op jaarbasis kunnen met het fosfaat afkomstig van AWZI Harnaschpolder circa 300 vrachtwagens groene kunstmest worden geproduceerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

Afvalwaterzuivering Harnaschpolder produceert 300 vrachtwagens groene kunstmest uit fosfaat