Direct naar content

Op de rioolwaterzuivering Bath is afgesproken om op kleine schaal het bioplastic PHA te maken. PHA is een bijzonder bioplastic, omdat het relatief snel afbreekt in een waterig milieu. Door het nu te gaan fabriceren uit afvalwater wordt het een duurzaam product. Hiermee is een belangrijke stap gezet om afvalwater te gebruiken als bron voor nieuwe duurzame grondstoffen.

Projectgegevens

Naam

Leon Korving

Waterschap Brabantse Delta maakt samen met andere waterpartners biologisch afbreekbaar plastic uit afvalwater. Het verhaal is uiteraard een stuk complexer, maar in de basis komt het daar wel op neer. Riool- en afvalwater dat na zuivering nieuwe grondstoffen levert.

Aanpak 

Het geheim van het bioplastic (PHA) zit in het slib, dat op een rioolwaterzuivering in overvloede ontstaat. In het verleden was slib een restproduct dat naar de afvalverbranding ging, nu een grondstof. De productie van plastic uit slib kan een uitkomst zijn. Plastic is een groot probleem, kijk naar de plasticsoep in de oceanen. Traditioneel plastic breekt in 100 jaar af, ons bioplastic (PHA) binnen een jaar én onder normale omstandigheden. Een ander voordeel: bioplastic gemaakt van zuiveringsbacteriën concurreert niet met de voedselketen. Het huidige bioplastic van suikers of palmolie doet dat wel. Het traditionele plastic is afkomstig uit de olieproductie.

Waterschap Brabantse Delta is de trekker van het onderzoek naar de productie van bioplastic en werkt samen met waterschap De Dommel Wetterskip Fryslan, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Scheldestromen, Stowa , Energie- en Grondstoffenfabriek, de rioolwaterslibverbranders SNB, HVC en de technologie ontwikkelaars Paques, TU Delft en Wetsus. De intentie van deze partners is om op grotere schaal bioplastic te produceren zodat de markt het verder op kan pakken.

Resultaat

2014:

Uit een studentenonderzoek bij waterschap Brabantse Delta blijkt dat de bacteriën uit de rioolwaterzuivering (rwzi) Bath voldoende bioplastic kunnen maken. Vervolgens wordt een pilotonderzoek gestart.

Oktober 2015:

Een wereldprimeur van de eerste kilogram bioplastic (PHA).

April 2017:

Uit de resultaten van het pilotonderzoek blijkt dat het een hele goede kwaliteit plastic is dat voor een concurerende marktprijs kan worden geproduceerd. Bovendien is het productieproces duurzamer dan beschikbare alternatieven. Zie rapport. 

September 2017:

Nieuwe samenwerkingspartners zijn gevonden en de patenten in waterschapshanden. Phario wordt geregistreerd als officiële handelsnaam voor het bioplastic. De plannen zijn er voor het produceren van 100 kg materiaal per week zodat marktpartijen het bioplastic kunnen testen om het in productie te nemen. Zie website. 

Oktober 2017:

Het geproduceerde materiaal van de pilot op rwzi Bath is onder andere verwerkt in visitekaarthoudertjes, visloodjes, waterplantkratjes, festivalmuntjes en in het kunstwerk van Nienke Hoogvliet dat op de Dutch DesignWeek 2017 heeft gestaan.

Bekijk hier een video over PHA bioplastisc op de Dutch Design Week 2017.

Februari 2018:

Het waterschap initiatief Phario (PHA bioplastics) heeft de titel ‘Water Innovator of the Year 2018’ gewonnen. Phario was één van de genomineerden tijdens de Water Innovator of the Year verkiezing.

December 2018:

Vijf waterschappen hebben een financiële bijdrage toegezegd aan een demo-installatie voor de productie van een volledig afbreekbaar bioplastics uit afvalwater. Deze installatie moet in 2021 draaien. Na de pilot proeven hebben de waterschappen onderzocht of de markt deze ontwikkeling al kon gaan trekken, maar dit bleek voor de markt nog iets te vroeg. De demo-installatie voor PHA uit afvalwater is nodig om de toepassingen verder te ontwikkelen en zeker te zijn van een afzetmarkt. De markt voor dit type plastic is op dit moment in ontwikkeling en veelbelovend. De kunststofindustrie, die nu doorgaans met fossiele plastics werkt, wil eerst voldoende materiaal hebben om de verwerking en de applicatie te testen. Deze demo gaat het materiaal hiervoor leveren. 

De waterschappen combineren dit initiatief met een initiatief van HVC om uit hun afvalwater PHA te maken. Hierdoor ontstaat meer slagkracht. De gezamenlijke demo-installatie (PHA2USE) vraagt om een investering waarvoor nu 2,5 miljoen euro financiering vanuit de vijf waterschappen beschikbaar is. Daarnaast investeren HVC en technologieleverancier Paques in het gezamenlijke project PHA2USE. Voor het project loopt een aanvraag voor Europese LIFE+subsidie. Zodra deze subsidie is verkregen, kunnen de waterschappen en hun partners de demo-installatie bouwen. Naar verwachting zal de demo-installatie in 2021 het bioplastics PHA uit riool- en industrieel afvalwater leveren en worden de applicaties verder ontwikkeld. De beoogde locatie voor de installatie is bij de slibverbranding van HVC naast de rioolwaterzuivering Dordrecht van Hollandse Delta. Zo wordt nu Zuid-Holland toegevoegd aan dit oorspronkelijk Brabants, Fries en Zeeuwse initiatief.

Locatie 

  • Het pilotonderzoek heeft plaatsgevonden op de zuivering Bath van waterschap Brabantse Delta.
  • De beoogde locatie voor de installatie van PHA2USE is bij de slibverbranding van HVC naast de RWZI Dordrecht van Waterschap Hollandse Delta.

Partners

PHARIO wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân. Zij zijn verenigd in de Energie- en Grondstoffenfabriek. PHARIO vormt straks onderdeel van het PHA2USE project dat medegefinancierd wordt door HVC en Paques. STOWA, SNB, TU Delft en Wetsus steunen het initiatief met verdere kennisontwikkeling.