Direct naar content

Het waterschap gaat op het terrein van de rwzi Sleeuwijk een Energiefabriek bouwen. De Energiefabriek bestaat uit een slibvergistingsinstallatie die biogas opwekt. Dit biogas kan worden opgewerkt tot aardgas waarna het aan het net kan worden geleverd. Het ligt in de planning om de Energiefabriek medio 2020 gereed te hebben. 

Projectgegevens

Organisatie

Waterschap Rivierenland

Naast het opwekken van energie draagt een Energiefabriek bij aan de noodzaak om zo min mogelijk afvalstoffen te produceren. Door rioolslib te vergisten neemt het volume van het rioolslib met ongeveer de helft af. De Energiefabriek in Sleeuwijk levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het waterschap om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2020 40% van de energie die zij gebruikt, duurzaam op te wekken.

Ontwerp energiefabriek 

Het ontwerp van de Energiefabriek is opgestart, we maken daarbij gebruik van innovaties uit de markt. Bij het ontwerp wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen vanuit de omgeving. De gehele installatie blijft binnen een hoogte van 7,5 meter en binnen een bebouwingsoppervlak van 1.500 m2. Er wordt een bewezen technologie toegepast waarbij de temperatuur van de slibvergisting niet boven de 37 graden uitkomt. Hierdoor blijft de veiligheid gewaarborgd. 

Meer informatie op de website van Waterschap Rivierenland