Direct naar content
{titel}
{titel}
{titel}
{titel}

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een energie- & grondstoffenfabriek. Het is de eerste fabriek in Nederland die kunstmest produceert die direct kan worden toegepast in de land- en tuinbouw.

Projectgegevens

Naam

Henry van Veldhuizen

Organisatie

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort omgebouwd tot een 'fabriek' die energie en grondstoffen produceert. Uit afvalwater en rioolslib wekken we energie op. Daarnaast winnen we fosfaat terug. Met toepassing van de Pearl® technologie levert dit jaarlijks naar schatting 900 ton hoogwaardig kunstmest op. De fabriek, ook wel Omzetpunt Amersfoort genoemd, wordt mede mogelijk gemaakt door een LIFE+ subsidie van de Europese Unie.

Hoeveel energie produceert Amersfoort?

De rioolwaterzuiveringsinstallatie levert zoveel energie op dat RWZI Amersfoort energieneutraal werkt met een overschot dat goed is voor de elektriciteitsbehoefte van 600 huishoudens.

Totale zuiveringsproces energieneutraal

De energie die we opwekken in Amersfoort en Apeldoorn wordt gebruikt om het totale zuiveringsproces op al onze 16 zuiveringsinstallaties in ons werkgebied energieneutraal te maken. Na realisatie van de huidige projecten in Amersfoort en Apeldoorn, wekken we 80% van de energie op die nodig is om alle 16 zuiveringsinstallaties in ons werkgebied energieneutraal te laten functioneren.

Op de website van Omzetpunt Amersfoort is meer informatie te vinden over energie- & grondstoffenfabriek Amersfoort

 

Tekening van het totale zuiveringsproces