Direct naar content

De RWZI Nijmegen is sinds eind 2014 energieneutraal. In 2015 is er 15% meer energie opgewekt dan er is verbruikt.

Projectgegevens

Naam

Hielke van der Spoel

Organisatie

Waterschap Rivierenland

Dit is bereikt door een mix van energie besparen en zelf energie opwekken. De afgelopen jaren is de hele installatie doorgelicht om het energieverbruik te verminderen. De grootste energiebesparing is geboekt bij de uitbreiding van de bellenbeluchting van het actief slib. Hier wordt zuurstof aan het afvalwater toegevoegd om de bacteriën hun zuiverende werking te laten doen. De komende jaren worden er nog een aantal projecten uitgevoerd waardoor uiteindelijk 130% van het eigen gebruik aan elektriciteit kan worden opgewekt.

Het opwekken van de elektriciteit gebeurt met behulp van gasmotoren die op biogas draaien. Dit biogas komt vrij in de gistingstanks waar het slib van de RWZI Nijmegen en andere RWZI’s in de regio wordt afgebroken. De elektriciteit die we niet gebruiken leveren we nu terug aan het net. Die extra 30% komt overeen met het verbruik van ca. 500 huishoudens.

Waterschap Rivierenland gaat nog onderzoeken hoeveel biogas er nodig is om te voorzien in de energiebehoefte van de RWZI. De rest van het biogas kan dan bijvoorbeeld worden opgewerkt tot groen aardgas of autogas.