Direct naar content

Wij willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheid (WCAG 2.1 op niveau AA). Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor alle gebruikers.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 16-10-2020.

Deze verklaring geldt voor de website: www.efgf.nl (hoofdwebsite)
Lees meer over toegankelijkheid op digitoegankelijk.nl (externe website)

De ambitie is dat alle informatie op onze website in begrijpelijk Nederlands is opgeschreven en dat de site voor iedereen bruikbaar is. Op een groot aantal punten voldoen we aan de toegankelijkheidseisen.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Energie- en Grondstoffenfabriek gepubliceerde informatie blijkt dat de website efgf.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Lees de volledige verklaring hier.

Het toegankelijkheidslabel van Energie- en Grondstoffenfabriek. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.