Direct naar content

In het kader van kennis delen is in 2017 een presentatie verzorgd door NL Noodvermogenpool (www.nlnvp.nl).

Projectgegevens

NL Noodvermogenpool is een samenwerkingsverband van instanties die samen noodvermogen aan TenneT leveren.TenneT zet het noodvermogen in ultieme noodsituaties in om de balans op het landelijk transportnet te redden. Voor deze reddingsacties kan TenneT behoefte hebben aan zowel extra vermogen als minder vermogen. De pooldeelnemers ontvangen een vergoeding voor het incidenteel beschikbaar stellen van hun energievoorziening/noodstroomvoorziening. Iedere pooldeelnemer behoudt de volledige beschikking over zijn eigen energievoorziening en het bedrijfsproces wordt niet gestoord. De eenmalige kosten verdienen zich doorgaans binnen een paar maanden terug en de variabele kosten als gevolg van een afroep worden vergoed. De risico’s zijn beperkt. De waterschappen zijn een interessante partner om deel te nemen in de NL Noodvermogenpool met hun warmtekoppelingskrachtinstallaties op zuiveringslocaties.