Direct naar content

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is de grootste slibverwerker van Nederland. SNB verwerkt in haar verbrandingsinstallatie op industrieterrein Moerdijk communaal zuiveringsslib van vijf aandeelhoudende waterschappen.

Projectgegevens

Naam

Luc Sijstermans

Organisatie

SNB

De aandeelhouders zijn: waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Scheldestromen en Vechtstromen. Tevens verwerkt SNB  slib van diverse externe klanten. SNB zet zich in om slib continu te verwerken tegen de laagste ketenkosten. Zij neemt daarbij drie doelstellingen in acht: minimale emissies naar het milieu en maximale terugwinning van energie en grondstoffen. De initiatieven van SNB op het gebied van fosfaatrecycling uit zuiveringsslib zijn hier een goed voorbeeld van.

Inmiddels is de installatie van SNB voorzien van twee turbines en wordt er ongeveer 8x zoveel elektriciteit geproduceerd.  Hierdoor moest er in 2017 nog slechts 2% elektriciteit worden ingekocht. In 2019 is begonnen met de aanleg van een zonnepark waarmee naar verwachting circa 2.200.000 kWh/jaar elektriciteit zal worden opgewekt. Behalve milieu-neutraal verwacht  SNB dan ook volledig energieneutraal te worden.

Lees hier meer over SNB.

Logo SNB