Direct naar content

Het project CADoS (Cellulose Assisted Dewatering of Sludge) is na vier jaar afgesloten.

Projectgegevens

Naam

Waterschap Noorderzijlvest

Het onderzoeksproject CADoS was gericht op een vergaande optimalisatie van zowel de waterlijn als de sliblijn. Het proces verlaagt de operationele kosten in de waterlijn en tegelijkertijd wordt de slibverwerking vergaand vereenvoudigd. Tevens ontstaan mogelijkheden om het afgescheiden zeefgoed als grondstof voor onder andere biogas en de productie van bioplastics in te zetten. Het onderzoek vond plaats op de rioolwater-zuiveringsinstallatie Ulrum (Groningen). De resultaten zijn te vinden op de website van CADoS.

Partners

Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, BWA, Rijksuniversiteit Groningen, Attero en CEW