Direct naar content

Waterschap De Dommel produceert eigen Waterschapsenergie in de vorm van biogas. Dat gebeurt in de Energiefabriek Tilburg. De rioolwaterzuivering is daar omgebouwd tot een installatie die zoveel energie opwekt dat ze er zelf helemaal op kan draaien.

Projectgegevens

Naam

André Smits

Organisatie

Waterschap De Dommel

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Tilburg wordt energie uit afval water gehaald. Op 6 oktober 2017 werd officieel de Energiefabriek Tilburg geopend. Biogas en fosfaat zijn twee stoffen waarmee we op de Energiefabriek in Tilburg gaan beginnen. In de toekomst zullen dat steeds meer stoffen worden. Rioolwaterzuiveringen worden dus energie- en grondstoffenfabrieken. 
Afvalwater is een bron van waardevolle grondstoffen. De komende tijd wordt de Energiefabriek nog geoptimaliseerd. Maar nu al werkt de zuivering energieneutraal. Deze duurzame ontwikkeling van waterschapsenergiepast perfect bij de ambitie van de waterschappen om in 2025 geheel energieneutraal te zijn.

De Energiefabriek in beeld 

Samen met de opleiding Sint Lucas zijn er twee filmpjes gemaakt om de Energiefabriek duidelijk in beeld te brengen. 
Een korte variant van 1 minuut met een vogelvlucht verhaal en een wat langere educatieve versie die meer uitleg geeft over het proces.

De techniek, trots en de toekomst

Bij het zuiveren van rioolwater houden we ‘slib’ over. Hierin zitten stoffen die we goed kunnen hergebruiken. Eerst wordt het afvalwater van huizen en bedrijven uit regio Tilburg gezuiverd. We houden dan slib over. Dit wordt naar de slibverwerking gepompt, waar het input is voor de energiefabriek. Het slib wordt ontwaterd en het wordt een dikke pasta. Hierna gaat de pasta in een grote snelkookpan, namelijk de Cambi installatie. De eerste Cambi die in Nederland is geplaatst!

In deze installatie wordt onder invloed van een hoge druk en temperatuur het slib ge­kraakt. Bij het kraken van de biomassa komen de stofjes vrij en vervloeit de dikke pasta tot een vloeibare massa. Deze wordt vervolgens naar de gisting verpompt. Hierin zitten bacteriën die de vrijgekomen biomassa omzetten in biogas. Het vergisten van de vrijgekomen biomassa duurt 15 a 20 dagen. Het biogas wordt gebruikt voor stoom in het cambi proces en de gasmotoren die er elektriciteit van maken. Tevens wordt het aan buurman Attero geleverd. Zij wekken het biogas op naar aardgas, wat weer op het centrale gasnet wordt gezet.

Het slib dat uit de gisting komt, wordt in de centrifuge ontwaterd. Het slib gaat naar de Slibverbranding Noord Brabant (SNB) waar het verbrand wordt. Het water dat vrij komt bij het centrifugeren bevat hoge concentraties ammonium en fosfaat. Fosfaat wordt terug gewonnen in de vorm van struviet. Dit is een meststof die in heel Nederland gebruikt kan worden.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Tilburg

Cambi-installatie Energiefabriek Tilburg