Direct naar content

De rioolwaterzuivering (rwzi) Nieuwveer in Breda is naast een rioolwaterzuivering een innovatiefabriek. Met de innovatiefabriek Nieuwveer biedt het waterschap experimenteerruimte, waarbij voldaan wordt aan de milieueisen van dit moment en tegelijkertijd gewerkt wordt aan vergroten van maatschappelijke meerwaarde op zowel kennisontwikkeling als energiebesparing en verwaardig van grondstoffen.

Projectgegevens

Bij de innovatiefabriek Nieuwveer worden verschillende  innovaties simultaan ontwikkeld en gerealiseerd, om hiermee een belangrijke bijdrage te leveren in de transitie naar een circulaire economie. Rwzi Nieuwveer heeft van oudsher een uniek zuiveringsconcept. Dit heeft diverse onderzoeksinstellingen aangetrokken. In eerste instantie werden innovaties ontwikkeld om energieneutraal te worden. Sinds 2015 al wekt de rioolwaterzuivering Nieuwveer 70% van zijn eigen energieverbruik op en wordt er warmte geleverd aan de stadverwarming in Breda.

Inmiddels zijn de ontwikkelingen verbreed naar circulaire systemen voor water,  energie en grondstoffen met aandacht voor kennisontwikkeling van de toekomstige generatie. Binnen de rwzi Nieuwveer wordt samen met partners gewerkt aan de volgende innovaties, in verschillende stadia van ontwikkeling:

  • Verdergaande energiebesparing met nieuw type stikstofverwijdering (Koude Anammox) waarbij  twee verschillende, concurrerende technieken op praktijkschaal worden getest.
  • Fundamenteel onderzoek ter optimalisatie van de bezinkbaarheid van het slib om meer energie in de slibvergisting te kunnen produceren.
  • Diverse beheermaatregelen om te komen tot verdere energiebesparing, vermindering van chemicaliënverbruik en vermindering van de foodprint van de ingekochte chemicaliën.
  • Pilotonderzoek naar mogelijkheden om eiwitten te kweken met schimmels en eendenkroos om daarmee de CO2-footprint van eiwitproductie drastisch te kunnen verminderen.
  • Strategisch onderzoek waar medicijnresten het beste kan worden aangepakt (preventief, decentraal en/of end off pipe) zodat de circulariteit van onze watercyclus blijvend kan worden geborgd. 

Om de combinatie van al deze diverse ontwikkelingen, variërend van praktische beheersmaatregelen technologie ontwikkeling bij Nederlandse bedrijven en fundamentele kennisontwikkeling maakt deze innovatiefabriek tot een succes.

Koude anammox installatie
Koude anammox installatie

Kweekvijver voor eendenkroos
Kweekvijver voor eendenkroos