In opdracht van Waterschap Rivierenland start aannemersbedrijf BESIX met de nieuwbouw van een slibvergistingsinstallatie op RWZI Tiel.

Projectgegevens

Naam

Oscar Helsen (werkgroeptrekker energie)

Organisatie

Waterschap Rivierenland

De uitvoering loopt tot mei 2019. Met een slibvergistingsinstallatie wordt biogas geproduceerd uit het restproduct rioolslib. Er zal in de toekomst hier zoveel biogas worden geproduceerd dat de RWZI 100% energieneutraal kan draaien, een zogenaamde Energiefabriek.

Centralisatie van afvalwater

Het waterschap gaat de komende jaren in de regio noord het afvalwater efficiënter en duurzamer verwerken op een centrale locatie; in Tiel en Dodewaard. Hierdoor kunnen een aantal kleinere en verouderde RWZI’s op termijn worden gesloten. De nieuwe slibvergistingsinstallatie wordt volgens de laatste moderne technieken gebouwd en met een dusdanige capaciteit dat meer rioolslib uit de regio hier verwerkt kan worden. Dankzij de aanvoer van meer rioolslib, stijgt het rendement van biogas.

Energie- en klimaatdoelstellingen

Net zoals andere overheidsinstanties heeft het waterschap de opgave gekregen om te voldoen aan de energie- en klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het VN Klimaatakkoord van 2015. Duurzame energie is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld en het milieu niet schaden, zoals zonne- en windenergie. Het waterschap heeft de ambitie om in 2030 volledig energie neutraal te werken. Daarnaast wil het waterschap al in 2020 40% van de benodigde eigen energie duurzaam opwekken.