Direct naar content

Rioolwaterzuivering Apeldoorn produceert Waterschapsenergie.

Projectgegevens

Organisatie

Waterschap Vallei en Veluwe

Rioolwaterzuivering Apeldoorn zuivert het afvalwater van Apeldoorn en de omringende kernen Beekbergen, Loenen, Vaasen, Emst, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek en Wenum Wiesel. Het bij het zuiveringsproces gevormde riool- en zuiveringsslib wordt vergist. Met het gevormde biogas wordt met een warmte kracht koppeling (WKK) elektriciteit en warmte geproduceerd. 

Naast het riool- en zuiveringsslib worden ook externe slibben slibben (zoals organisch afval van slachterijen en supermarkten) in een separate vergisting vergist. Ook dit geproduceerde biogas wordt met een eigen WKK omgezet in elektriciteit en warmte.

De totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit en warmte is meer dan dat rwzi Apeldoorn zelf nodig heeft. Het overschot aan elektriciteit wordt geleverd aan het elektriciteitsnet en het teveel aan warmte wordt geleverd aan het warmtenet van de wijk Zuidbroek van Apeldoorn.

Hoeveel en wat voor energie produceert rwzi Apeldoorn?

In 2019 is er op de rwzi Apeldoorn 17.800 MWh aan elektriciteit  opgewekt. De helft van de geproduceerde elektriciteit is geleverd aan het elektriciteitsnet. Dit komt overeen met circa  de elektriciteitsbehoefte van 2.600 huishoudens. 

Bij het opwekken van elektriciteit wordt ook warmte geproduceerd. In 2019 is 28.700 GJ aan warmte opgewekt. Een klein deel van deze warmte wordt op de rwzi gebruikt voor het verwarmen van procesonderdelen en bedrijfsgebouwen. Een groot deel wordt afgezet aan het warmtenet van de wijk Zuidbroek. Op dit warmte net zijn circa 2.400 woningen aangesloten.

In 2019 is er op de EFGF Amersfoort circa 9.300 MWh aan elektriciteit opgewekt. Dit is net meer dan het totale energieverbruik van de EFGF Amersfoort. De warmte die bij de opwekking van de elektriciteit vrijkomt wordt tot op heden nog maar gedeeltelijk nuttig ingezet. Dit betreft de verwarming van procesonderdelen en de bedrijfsgebouwen. 

Waar wordt de energie voor gebruikt?

De energie die we opwekken in Amersfoort en Apeldoorn wordt gebruikt om het totale zuiveringsproces op al onze 16 zuiveringsinstallaties in ons werkgebied energieneutraal te maken. Op dit moment wekken we 80% van de benodigde energie op. 

Waardevolle grondstoffen

In 2019 hebben de Energie- en Grondstoffenfabrieken Amersfoort en Apeldoorn  circa 400 ton aan struviet geproduceerd. Dit struviet is een fosfaathoudende kunstmest. Hiervan is circa 150 ton direct afgezet als direct inzetbare kunstmest en 250 ton als half fabrikaat naar de kunstmestproducerende industrie.

Luchtfoto rioolwaterzuivering Apeldoorn