Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het mogelijk energie te winnen uit afvalwater. In theorie zit in afvalwater acht keer meer energie dan nodig is om het water te zuiveren, dus de mogelijkheden zijn enorm. Inmiddels is elk waterschap op zijn manier bezig met het winnen van energie uit afvalwater. Het concept heeft zich dus al meerdere malen bewezen.

Waar kun je energie uit afvalwater voor gebruiken?

Energie uit afvalwater kan worden ingezet om huishoudens van elektriciteit te voorzien of als biogas voor auto's. Op de pagina Waterschapsenergie vind je meer informatie over het product Waterschapsenergie en de toepassingen hiervan. De energie kan ook ingezet worden door de waterschappen om hun eigen waterzuiveringsinstallaties van energie te voorzien. 

Hoe wordt energie uit afvalwater gewonnen?

Bekijk hier een filmpje over hoe de waterschappen energie uit afvalwater halen.

Waar staan de energiefabrieken in Nederland?

Wetgeving

In de voor waterschappen juridische handreiking ‘Duurzame Energie en Grondstoffen Waterschappen’ is één hoofdstuk gewijd aan het Energierecht. Er is in dat onderzoek aandacht besteed aan wet- en regelgeving voor de levering van elektriciteit, gas en warmte. Deze informatie is zeer bruikbaar voor de versnelling van energie-initiatieven bij waterschappen.

Partners

De leden van de werkgroep zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Green Deal duurzame energie en de werkgroep maakt onderdeel uit van de regiegroep vanuit de Unie van Waterschappen. De leden zijn vertegenwoordigd in de verschillende expertteams, zoals de expertgroepen zon, wind, en warmte. Op deze manier wordt de aansluiting tussen de verschillende energie-activiteiten van de waterschappen verzekerd. Onze partners zijn:

  • Stichting Groen Gas Nederland
  • CNG-net
  • ASF Group
  • Green Deal Energiefabrieken
  • UvW expertgroepen zon-wind en Energie uit watersysteem
  • Klimaatakkoord
  • SER Energieakkoord

Subsidies

In 2018 is de ruimere stimuleringsregeling SDE+ ingegaan. Waterschappen kunnen de regeling gebruiken om subsidie aan te vragen voor de productie van extra biogas uit zuiveringsslib. Hierbij maakt het niet langer meer uit met welke techniek het biogas wordt geproduceerd. Alle projecten op de rioolwaterzuiveringsinstallaties die de biogasproductie met minimaal 25% verhogen, komen in aanmerking voor SDE+-subsidie. Op verzoek van de Unie van Waterschappen en de Energie- & Grondstoffenfabriek wordt in 2018 een techniekneutrale categorie, ook wel generieke regeling genoemd, voor de productie van extra biogas uit zuiveringsslib toegevoegd aan de SDE+. Hierdoor maken ook innovatieve technieken om biogas te produceren kans op SDE+-subsidie.

Projecten

Bekijk de projectenpagina voor energieprojecten in Nederland.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar de Energie- & Grondstoffenfabriek