Kaumera Nereda® Gum is een nieuwe biologische grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Kaumera (voorheen NEO-alginaat) kan water vasthouden maar ook afstoten.

Laatste nieuws

Waterschap Vallei en Veluwe gaat Kaumera Nereda® Gum winnen op de rioolwaterzuivering Epe. Lees hier verder.

Waar wordt Kaumera voor gebruikt?

Door Kaumera Nereda®Gum te combineren met een andere grondstof, verandert het karakter van de stof. Kaumera is een versterker en verbinder van eigenschappen. Bijvoorbeeld als onderdeel van lichtgewicht biocomposieten. Dit zorgt ervoor dat de toepassingsmogelijkheden praktisch oneindig zijn. Kaumera kan water vasthouden maar ook afstoten. Hierdoor zijn diverse toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie mogelijk. Denk hierbij onder andere aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen in de landbouw. Gewassen nemen daardoor meststoffen beter op. Ze zijn weerbaarder en groeien beter. De waterafstotende eigenschappen maken Kaumera bovendien een uitstekende coating voor beton. 

Hoe wordt de grondstof gemaakt?

Onderzoekers aan de TU Delft ontdekten dat een nieuw soort grondstof kan worden gewonnen uit de slibkorrels, die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Dit is een duurzame en verbeterde zuiveringstechnologie waarbij het slib dat overblijft na zuivering geen vlokken, maar snel bezinkbare korrels vormt. Uit deze korrels kan een bijzonder biopolymeer worden gehaald met multifunctionele eigenschappen: Kaumera Nereda® Gum.

Op welke locaties wordt Kaumera teruggewonnen?

Fabrieken zijn in aanbouw in Zutphen (Waterschap Rijn en IJssel) en in Epe (Waterschap Vallei en Veluwe)

Ontwikkelingen

Op dit moment wordt er gebouwd aan de grondstoffenfabriek in Zutphen. In het najaar van 2019 wordt deze officieel geopend en in gebruik genomen. 

Partners

In dit project werken TU Delft, Royal HaskoningDHV, STOWA, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vechtstromen en de koplopergroep Kaumera waarin naast bovengenoemde waterschappen Waterschap Noorderzijlvest en Waterschapsbedrijf Limburg zitting nemen. 

Subsidies

Financiering van praktijkinstallaties en kosten voor onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt door: Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), Demonstratie Energie Innovatie (DEI) en ontwikkelsteun van Provincie Gelderland.


Mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie via het LIFE programma.

Downloads

Bekijk de STOWA-rapportage "Marktverkenning en haalbaarheidsstudie Nereda- alginaat en -granulaat" 

Uit de media

Meer weten?

Stuur een e-mail naar de Energie- & Grondstoffenfabriek.