Kaumera Nereda® Gum is een nieuwe biologische gelachtige grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces.

Laatste nieuws

Waterschap Vallei en Veluwe gaat Kaumera Nereda® Gum winnen op de rioolwaterzuivering Epe. Lees hier verder.

Hoe wordt de grondstof gemaakt?

Onderzoekers aan de TU Delft ontdekten dat een nieuw soort grondstof kan worden gewonnen uit de slibkorrels, die zich vormen bij het Nereda®zuiveringsproces. Nereda is een duurzame en verbeterde zuiveringstechnologie waarbij het slib dat zich vormt tijden het zuiveren geen vlokken, maar snel bezinkbare korrels vormt. Deze korrels worden bijeengehouden door een bijzonder biopolymeer, wat kan worden teruggewonnen. Na een extractieproces ontstaat dan een materiaal met multifunctionele eigenschappen: Kaumera Nereda®Gum.

Waar wordt Kaumera voor gebruikt?

Door Kaumera Nereda®Gum te combineren met een andere grondstof, verandert het karakter van de stof. Kaumera is een versterker en verbinder van eigenschappen. Bijvoorbeeld als onderdeel van lichtgewicht biocomposieten. Dit zorgt ervoor dat de toepassingsmogelijkheden praktisch oneindig zijn. Kaumera kan water vasthouden maar ook afstoten. Hierdoor zijn diverse toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie mogelijk. Denk hierbij aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen in de landbouw. Gewassen nemen daardoor meststoffen beter op. Ze zijn weerbaarder en groeien beter. De waterafstotende eigenschappen maken Kaumera bovendien een uitstekende coating voor beton. 

Op welke locaties wordt Kaumera teruggewonnen?

In Zutphen (Waterschap Rijn en IJssel) en in vanaf april 2020 in Epe (Waterschap Vallei en Veluwe)

Onderzoek en ontwikkelingen

Het terugwinnen van Kaumera uit rest- en afvalwater vindt plaats binnen het Nationaal Alginaat Ontwikkelings Programma (NAOP). Na 5 jaar NAOP-onderzoek is het tijd om een balans op te maken. De extractie van Kaumera op lab- en pilotschaal geeft voldoende basis voor het ontwerp van twee demonstratie extractie-installaties in Zutphen (operationeel) en Epe (vanaf 2020 operationeel). In Zutphen wordt een Kaumera extractie-installatie gebouwd voor de extractie van 1400 ton DS-slib uit een Nereda installatie die proceswater van Friesland Campina ontvangt. De hoeveelheid Kaumera die wordt geproduceerd in Zutphen bedraagt circa 350 ton organische stof/jaar. De installatie is modulair uitbreidbaar naar een capaciteit van 2.800 ton ds slib per jaar, resulterend in circa 700 ton ods Kaumera per jaar.

In Epe wordt vanuit de Koplopergroep van Kaumera een demonstratie installatie gebouwd voor de productie van 50 ton ods Kaumera per jaar. Het verschil met Zutphen zit hem vooral in de extractie van communaal slib in plaats van industrieel slib. De samenstelling en eigenschappen van de geproduceerde Kaumera zullen hierdoor verschillen ten opzichte van Zutphen. Omdat er wereldwijd veel meer communaal slib wordt geproduceerd dan industrieel zuiveringsslib, is de demonstratie van Kaumera-extractie uit zowel industrieel als communaal slib een weloverwogen keuze geweest.

De afnameovereenkomst voor het geproduceerde Kaumera van Zutphen is getekend, voor Epe wordt hieraan gewerkt. Kaumera wordt toegepast als (grondstof voor) land- en tuinbouwpolymeer:  als biostimulant, bindmiddel voor het korrelen van meststoffen en als coating van slow-release meststoffen.

Partners

In dit project werken TU Delft, Royal HaskoningDHV, STOWA, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, en de koplopergroep Kaumera waarin naast bovengenoemde waterschappen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschapsbedrijf Limburg zitting nemen. 

Subsidies

Financiering van praktijkinstallaties en kosten voor onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt door: Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), Demonstratie Energie Innovatie (DEI) en ontwikkelsteun van Provincie Gelderland.


Mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie via het LIFE programma.

Downloads

STOWA-rapportage Marktverkenning en haalbaarheidsstudie Nereda- alginaat en -granulaat
STOWA-rapportage Samenvatting NAOP onderzoeken 2013-2018  

Uit de media

Meer weten?

Stuur een e-mail naar de Energie- & Grondstoffenfabriek.