Kaumera (voorheen NEO-alginaat) kan water vasthouden maar ook afstoten. Hierdoor zijn diverse toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie mogelijk. Denk hierbij onder andere aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen in de landbouw. Gewassen nemen daardoor meststoffen beter op. Ze zijn weerbaarder en groeien beter. De waterafstotende eigenschappen maken Kaumera bovendien een uitstekende coating voor betonvloeren.

Grondstoffen worden schaars, dus moeten we circulair denken en verspilling minimaliseren. Daarom werken de Nederlandse waterschappen op tal van manieren aan het omvormen van afvalwaterzuiveringen tot ‘fabrieken’ waar schoon water, schone energie én waardevolle grondstoffen geproduceerd worden. Daarmee dragen ze bij aan een schonere, duurzame wereld. Een wereld met zo min mogelijk afval, maar met zo veel mogelijk schone energie en herbruikbare grondstoffen. 

Een unieke zuiveringstechnologie

Onderzoekers aan de TU Delft ontdekten dat een nieuw soort grondstof kan worden gewonnen uit de slibkorrels, die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Dit is een duurzame en verbeterde zuiveringstechnologie waarbij het slib dat overblijft na zuivering geen vlokken, maar snel bezinkbare korrels vormt. Uit deze korrels kan een bijzonder biopolymeer worden gehaald met multifunctionele eigenschappen: Kaumera Nereda® Gum.

Een veelzijdige naam

Kaumera. Het is een veelzijdige naam voor een veelzijdig product. Kaumera betekent ‘kameleon’ in het Maori, de taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. De kameleon staat bekend om zijn kleurrijke transformatie en aanpassingsvermogen. Dit maakt de kameleon een prachtig flexibel, effectief en veelzijdig dier.

Oneindige toepassingsmogelijkheden

Door Kaumera Nereda®Gum te combineren met een andere grondstof, verandert het karakter van de stof. Kaumera is een versterker en verbinder van eigenschappen. Bijvoorbeeld als onderdeel van lichtgewicht biocomposieten. Dit zorgt ervoor dat de toepassingsmogelijkheden praktisch oneindig zijn. Kaumera kan water vasthouden maar ook afstoten. Hierdoor zijn diverse toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie mogelijk. Denk hierbij onder andere aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen in de landbouw. Gewassen nemen daardoor meststoffen beter op. Ze zijn weerbaarder en groeien beter. De waterafstotende eigenschappen maken Kaumera bovendien een uitstekende coating voor betonvloeren. 

Een toekomstbestendige grondstof

Samenwerken gaat over het bundelen van krachten, van ieders kennis en expertise, achtergronden en ervaring. Dit is voor ons het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van Kaumera Nereda®Gum. Iedere betrokken partij brengt haar deel van de kennis en expertise in die nodig is voor het terugwinnen, verwerken en vermarkten van Kaumera. Op deze manier werken waterschap, wetenschap enbedrijfsleven samen aan de waterzuivering én grondstoffen voor de toekomst.

Bouw installatie Zutphen

Het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel stemde in november 2016 in met een investering van 11 miljoen in de bouw van een Kaumerafabriek in Zutphen. De bouw op het industrieterrein De Mars in Zutphen start in de loop van 2017. Royal Friesland-Campina N.V. heeft twee productielocaties in het werkgebied van Rijn en IJssel: Borculo en Lochem. Het restwater van beide zuivelfabrieken gaat via aparte bestaande persleidingen naar de nieuw te bouwen Nereda® installatie in Zutphen. Daar wordt het water gezuiverd en Kaumera uit het slib onttrokken. 

Partners

In dit project werken TU Delft, Royal HaskoningDHV, STOWA, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vechtstromen en de koplopergroep Kaumera waarin naast bovengenoemde waterschappen Waterschap Noorderzijlvest en Waterschapsbedrijf Limburg zitting nemen. 

Subsidies

Financiering van praktijkinstallaties en kosten voor onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt door: Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), Demonstratie Energie Innovatie (DEI) en ontwikkelsteun van Provincie Gelderland.

Mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie via het LIFE programma.

Downloads

Bekijk hier de STOWA-rapportage "Marktverkenning en haalbaarheidsstudie Nereda- alginaat en -granulaat" 

Meer weten? Neem contact met ons op!