Direct naar content

Kaumera Nereda® Gum is een nieuwe biologische gelachtige grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces.

Wat is Kaumera?

Kaumera Nereda® Gum is een nieuw ontdekte grondstof die dankzij de Nereda zuiveringstechnologie uit rest- en afvalwater gehaald kan worden. Kaumera is biobased en heeft verschillende bijzondere eigenschappen. Het kan water afstoten en opnemen, is een uitstekend bindmiddel en is brandwerend. 

Door Kaumera uit het gezuiverde slib te halen, hoeft 20- 35% minder slib afgevoerd en vernietigd te worden. Dit heeft een gunstig effect op het energieverbruik en de CO2 uitstoot.

Daarnaast kan Kaumera in vele toepassingen een vervanger zijn voor fossiele chemische grondstoffen. 

Animation Kaumera in English

Hoe wordt Kaumera gemaakt?

Onderzoekers aan de TU Delft ontdekten dat een nieuw soort grondstof kan worden gewonnen uit de slibkorrels, die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Dit is een duurzame en verbeterde zuiveringstechnologie waarbij het slib dat overblijft na zuivering geen vlokken, maar snel bezinkbare korrels vormt. Uit deze korrels kan door middel van een extractieproces Kaumera gehaald worden: 

Wil je weten hoe dit in zijn werk gaat? Procestechnoloog Mark leidt je rond in deze video

In 2019 is de eerste Kaumera extractie installatie in Zutphen geopend. Een tweede installatie in Epe is sinds december 2020 in productie. Op dit moment zijn dit wereldwijd de enige Kaumera productielocaties. 

Waar wordt Kaumera voor gebruikt?

Kaumera kan water vasthouden maar ook afstoten. Het heeft brandwerende eigenschappen en is een uitstekende verbinder in composietmaterialen. Hierdoor zijn vele toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw,  de betonindustrie en bouw mogelijk.

In de landbouw kan het gebruikt worden als biostimulant en coating van mestkorrels. Denk hierbij aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen in de landbouw. Gewassen nemen daardoor meststoffen beter op. Ze zijn weerbaarder en groeien beter. De waterafstotende eigenschappen maken Kaumera bovendien een uitstekende coating voor beton. Door Kaumera Nereda®Gum te combineren met een andere grondstof, verandert het karakter van de stof. Kaumera is een versterker en verbinder van eigenschappen. Bijvoorbeeld als onderdeel van lichtgewicht biocomposieten. Dit zorgt ervoor dat de toepassingsmogelijkheden praktisch oneindig zijn. 

Op welke locaties wordt Kaumera geproduceerd?

In oktober 2019 is de Grondstoffenfabriek in Zutphen geopend. Dit is de eerste locatie ter wereld waar Kaumera geproduceerd wordt. Eind 2020 is een tweede locatie in Epe geopend. In Zutphen wordt Kaumera gemaakt van restwater van de zuivelfabrieken van Friesland Campina. In Epe gebruikt men communaal afvalwater. 

Partners

Het terugwinnen van Kaumera uit rest- en afvalwater vindt plaats binnen het Nationaal Kaumera Ontwikkelings Programma (NKOP).  

In dit programma werken TU Delft, Royal HaskoningDHV, Chaincraft, STOWA, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, en de koplopergroep Kaumera waarin naast bovengenoemde waterschappen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschapsbedrijf Limburg zitting nemen. 

Maak hier kennis met de samenwerkingspartners (video)

Subsidies

Financiering van praktijkinstallaties en kosten voor onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt door: Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), Demonstratie Energie Innovatie (DEI) en ontwikkelsteun van Provincie Gelderland en het LIFE programma van de EU.

Logo LIFE programma
Mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie via het LIFE programma.

Downloads

STOWA-rapportage Marktverkenning en haalbaarheidsstudie Nereda-alginaat en -granulaat


Meer weten?

Stuur een e-mail naar Kaumera

 

Logo Kaumera