Direct naar content

Water is misschien wel de mooiste en meest waardevolle grondstof die door een rioolwaterzuivering geproduceerd wordt. En met droge zomers zoals in 2018, 2019 en 2020 is waterhergebruik echt relevant geworden. Bovendien worden steeds meer rwzi’s uitgerust met effluentnabehandeling om medicijnresten en andere microverontreinigingen te verwijderen. Het effluent dat hierbij ontstaat is van veel hogere kwaliteit dan we tot nu toe hadden. En dat biedt mogelijkheden!

Nieuws

Brabantse Delta en Evides werken effluent op tot proceswater

Europees parlement accordeert wet hergebruik gezuiverd afvalwater

STOWA-rapport 'RWZI als waterfabriek voor een robuuste watervoorziening'

Waterjournaal Waterfabriek Wilp (video, december 2020)

Lees hier het verslag van het symposium Waterfabriek, de nieuwe bron (31 oktober 2019).

Download hier ons inspiratieboekje "Waterfabriek, de nieuwe bron" in Nederlands en engels:

Voorkant inspiratieboekje 'Waterfabriek de nieuwe bron'     Voorkant inspiratieboekje 'Waterfabriek de nieuwe bron' (Engels)

Waar wordt de grondstof water voor gebruikt?

De grondstof wordt nu nog nagenoeg volledig voor de natuur en het lokale watersysteem ingezet, maar in drogere tijden kan het ook voor landbouw of industrie worden benut. De waterschappen hebben al zeer aansprekende voorbeelden voor hergebruik van effluent:

Hoe wordt water "gewonnen" als grondstof?

Het afvalwater stroomt normaal gesproken terug naar het oppervlaktewater. Met aanvullende fysisch/chemische zuiveringstechnieken zoals membraanfiltratie of ozon, kan het water ook geschikt gemaakt worden voor andere doeleinden zoals de industrie of landbouw.

Waar wordt water hergebruikt in Nederland

Onderzoek en ontwikkelingen

Nederland ligt in een deltagebied waar zoetwater in overvloed aanwezig lijkt te zijn, maar niets is minder waar. In grote delen van Nederland is droogte een serieus probleem, zeker met de huidige klimaatontwikkelingen. Het jaar 2018 was een van de droogste jaren ooit, met serieuze gevolgen voor landbouw en natuur. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de waterschappen aan de vooravond staan van investeringen voor de verwijdering van microverontreinigingen. En specifiek geneesmiddelenresten. De technieken die daarvoor worden ingezet creëren vanuit effluent een waterkwaliteit die zeer goed breder inzetbaar is. Kortom: nieuwe kansen voor de rioolwaterzuivering als Waterfabriek!

De specifieke kansen voor Waterfabrieken zijn in kaart gebracht door de werkgroep Waterfabriek van de EFGF en beschreven in een boekje. De haalbaarheid van het leveren van effluent is namelijk van vele factoren afhankelijk, zoals: de te leveren waterkwaliteit, het benodigd volume en de eventuele tijdelijkheid van de vraag, de beschikbare technologie om deze waterkwaliteit te bereiken, de fysieke afstand tot het leverpunt, de duurzaamheid ten opzichte van alternatieven, etc. Deze aspecten zijn allemaal uitgewerkt en worden vervat in vier specifieke scenario’s: landbouw open teelt, glastuinbouw, industrie drinkwaterkwaliteit en industrie ultra pure waterkwaliteit.

Medio 2020 is door KWR samen met STOWA een onderzoek gestart naar de effecten van hergebruik van effluent op de gehele zoetwatervoorziening. De eerste resultaten laten zien dat er grote potentie is om bijvoorbeeld de druk op de grondwateronttrekking te verlichten.

Downloads

Uit de media

Inspiratie

Meer weten?

Stuur een e-mail naar de Energie- & Grondstoffenfabriek.