Water is misschien wel de mooiste en meest waardevolle grondstof die door een rioolwaterzuivering geproduceerd wordt.

Symposium Waterfabriek de nieuwe bron 
Donderdag 31 oktober 2019
Blue City, Rotterdam

Wil je verzekerd zijn van een plek? Meld je hier aan

Programma

09.30 uur  

Inloop

10.00 - 11.00 uur 

  • Opening Shane Kleyhorst, programmamanager EFGF
  • '14 miljard jaar water!'  Govert Schilling, wetenschapsjournalist. Bekend van DWDD!
  • De Waterfabriek: wat zijn de kansen? Ferdinand Kiestra en Ruby Neervoort, EFGF

11.15 - 12.15 uur

  • Vandaag kun jij ook water hergebruiken! Studio Nienke Hoogvliet
  • Watergebruik: Inspirerende voorbeelden uit landbouw en industrie. IWVA België, Dow Benelux, Northwater Groningen, Ge(o)zond Water, Glastuinbouw Nederland
  • Wat is er nodig voor succes? In gesprek met LTO Nederland, de VEMW, de VEWIN en de Unie van Waterschappen

12.15 - 13.15 uur

Lunch

13.15 - 14.45 uur 

Workshops: Welke kansen zien wij in de regio's zuid, west, noord en oost? Industrie, landbouw, drinkwaterbedrijven en waterschappen slaan de handen ineen.

14.45 - 15.00 uur

Welke kansen pakken de regio's op?

15.00 - 16.00 uur

Netwerkborrel in het zwembad

Download hier ons inspiratieboekje "Waterfabriek, de nieuwe bron"

Waar wordt de grondstof water voor gebruikt?

De grondstof wordt nu nog nagenoeg volledig voor de natuur en het lokale watersysteem ingezet, maar in drogere tijden kan het ook voor landbouw of industrie worden benut. De waterschappen hebben al zeer aansprekende voorbeelden voor hergebruik van effluent:

Hoe wordt water "gewonnen" als grondstof?

Het afvalwater stroomt normaal gesproken terug naar het oppervlaktewater. Met speciale technieken kan het water nu ook voor andere doeleinden gebruikt worden.

Onderzoek en ontwikkelingen

Nederland ligt in een deltagebied waar zoetwater in overvloed aanwezig lijkt te zijn, maar niets is minder waar. In grote delen van Nederland is droogte een serieus probleem, zeker met de huidige klimaatontwikkelingen. Het jaar 2018 was een van de droogste jaren ooit, met serieuze gevolgen voor landbouw en natuur. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de waterschappen aan de vooravond staan van investeringen voor de verwijdering van microverontreinigingen. En specifiek geneesmiddelenresten. De technieken die daarvoor worden ingezet creëren vanuit effluent een waterkwaliteit die zeer goed breder inzetbaar is. Kortom: nieuwe kansen voor de rioolwaterzuivering als Waterfabriek!

Momenteel worden de specifieke kansen voor Waterfabrieken in kaart gebracht door de werkgroep Waterfabriek van de EFGF. De haalbaarheid van het leveren van effluent is namelijk van vele factoren afhankelijk, zoals: de te leveren waterkwaliteit, het benodigd volume en de eventuele tijdelijkheid van de vraag, de beschikbare technologie om deze waterkwaliteit te bereiken, de fysieke afstand tot het leverpunt, de duurzaamheid ten opzichte van alternatieven, etc. Deze aspecten zijn allemaal uitgewerkt en worden vervat in vier specifieke scenario’s: landbouw open teelt, glastuinbouw, industrie drinkwaterkwaliteit en industrie ultra pure waterkwaliteit.

Downloads

Uit de media

Meer weten?

Stuur een e-mail naar de Energie- & Grondstoffenfabriek.