Water is misschien wel de mooiste en meest waardevolle grondstof die door een rioolwaterzuivering geproduceerd wordt. Een grondstof die nu nog nagenoeg volledig voor de natuur en het lokale watersysteem wordt ingezet, maar in drogere tijden ook voor landbouw of industrie kan worden benut.

Water

Water (H2O; aqua of aq.; zelden diwaterstofoxide of oxidaan)[1] is de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende hoofdfasen: als vloeistof, als vaste stof en als gas. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder specifieke kleur en geur. Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. Water bedekt 71% van het aardoppervlak.

Ontwikkelingen

Nederland ligt in een deltagebied waar zoetwater in overvloed aanwezig lijkt te zijn, maar niets is minder waar. In grote delen van Nederland is droogte een serieus probleem, zeker met de huidige klimaatontwikkelingen. Het jaar 2018 was een van de droogste jaren ooit, met serieuze gevolgen voor landbouw en natuur. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de waterschappen aan de vooravond staan van investeringen voor de verwijdering van microverontreinigingen. En specifiek geneesmiddelenresten. De technieken die daarvoor worden ingezet creëren vanuit effluent een waterkwaliteit die zeer goed breder inzetbaar is. Kortom: nieuwe kansen voor de rioolwaterzuivering als Waterfabriek!

Waterkwaliteit en de markt

Momenteel worden de specifieke kansen voor Waterfabrieken in kaart gebracht door de werkgroep Waterfabriek van de EFGF. De haalbaarheid van het leveren van effluent is namelijk van vele factoren afhankelijk, zoals: de te leveren waterkwaliteit, het benodigd volume en de eventuele tijdelijkheid van de vraag, de beschikbare technologie om deze waterkwaliteit te bereiken, de fysieke afstand tot het leverpunt, de duurzaamheid ten opzichte van alternatieven, etc. Deze aspecten zijn allemaal uitgewerkt en worden vervat in vier specifieke scenario’s: landbouw open teelt, glastuinbouw, industrie drinkwaterkwaliteit en industrie ultra pure waterkwaliteit.

Voorbeelden

De waterschappen hebben al zeer aansprekende voorbeelden voor hergebruik van effluent:

Downloads