Direct naar content

Vivianiet is een ijzerfosfaatverbinding. Het wordt gevormd in rioolwaterzuiveringsinstallaties die ijzerzouten gebruiken om fosfor uit rioolwater te verwijderen.

Het ijzer en het fosfor binden zich met elkaar en in de slibvergister ontstaan de vivianietkristallen die uit het uitgegiste slib kunnen worden geoogst. Dit natuurlijke proces is verder te stimuleren door ijzerslib, bijvoorbeeld afkomstig van de drinkwaterproductie, aan de vergister toe te voegen.

Het teruggewonnen vivianiet is te gebruiken als ijzermeststof, bijvoorbeeld om ijzerchlorose te behandelen. Het kan ook worden opgesplitst in een ijzergrondstof voor de productie van coagulatiemiddelen en een fosforgrondstof voor de productie van kunstmest (in ontwikkeling).

bron: Wetsus