Plastic maken uit afvalwater? Het kan!

Bioplastics (PHA) wordt gemaakt uit rioolslib en toegevoegde vetzuren en is onder natuurlijke omstandigheden volledig afbreekbaar. 

Waar kun je bioplastics uit afvalwater voor gebruiken?

Bioplastics kunnen ingezet worden voor toepassingen met een tijdelijke functie zoals coating van kunstmest en zaden, afbreekbare netten en tasjes, folies voor in de landbouw en als alternatief voor visserslood. 

PHA

PHA staat voor polyhydroxy-alkanoaat. Dit is een speciaal soort plastic (biopolymeer) die door de waterschappen gemaakt wordt door bacteriën uit afvalwater. Voor de bacterie is het plastic een soort energiereserve. Zij maken het polymeer als er wisselend veel en weinig voedsel is. Als er veel voedsel is maken zij een voorraadje van dit polymeer, dat ze dan weer opeten als er weinig voedsel is. Dit verklaart ook de goede afbreekbaarheid van dit polymeer.

Nieuws

Vijf waterschappen hebben een financiële bijdrage toegezegd aan een demo-installatie voor de productie van een volledig afbreekbaar bioplastics uit afvalwater. Deze installatie moet in 2021 draaien. De waterschappen leveren hiermee een bijdrage aan de beoogde circulaire economie in 2050. Lees hier verder

Ontwikkelingen

Waterschappen kunnen een zeer goede kwaliteit bioplastic (PHA) met voorspelbare eigenschappen maken met behulp van de bacteriën uit een rioolwaterzuivering. Dit aantonen is een succes op zich. PHA uit deze bron wordt met een 70% lagere milieu-impact gemaakt dan het PHA dat nu op de markt is. Bovendien is het tegen een acceptabele kostprijs te produceren. In 2017 is het demonstratieproject Phario 2.0 voorbereid. Dit betreft het realiseren van een installatie voor de productie van gedroogde PHA-rijke biomassa. In deze installatie kan een paar duizend kilogram PHA bioplastic worden gemaakt. Extractie van het PHA kan op vraag vanuit de markt en campagnegewijs plaatsvinden in bestaande apparatuur in Delft bij Bioprocess Pilot Facility. Hoge investeringen in extractie-apparatuur worden hiermee voorkomen.

Markt

De positieve resultaten vanuit het Phario-project willen de waterschappen gebruiken om met name industriële partners te interesseren voor volgende stappen. Op een conferentie in Berlijn is Phario aan de Europese plastics industrie gepresenteerd waar veel belangstelling werd geoogst. Phario heeft een meer zakelijke uitstraling gekregen met een eigen website en een team dat zich bezighoudt met de markt. Intensieve contacten met compounders en eindafnemers in Europa maken duidelijk dat er naar dit type bioplastic vraag is. Andere PHA-producenten gaan ook opschalen wat een positief signaal geeft voor Phario. De vraag naar PHA groeit, mede door de maatschappelijke aandacht voor de vervuiling door “normaal plastic”. PHA is één van de weinige zowel biobased als ook biologisch afbreekbare plastics in thuiscompostering, industriële compostering als ook in water.

Documenten

Bekijk hier de STOWA-rapportage "PHARIO, stepping stone to a sustainable value chain for PHA bioplastic using municipal activated slugde"

 

Partners

In het project Phario werken de waterschappen Brabantse Delta, Wetterskip Fryslân, de Dommel, Hollandse Delta en Scheldestromen samen met HVC, SNB, STOWA, TUDelft, Paques en Wetsus en de Energie- & Grondstoffenfabriek.

Meer weten? Neem contact op met ons.