De waterschappen kunnen uit afvalwater bioplastics (PHA) halen. PHA is een volledig biologisch afbreekbaar plastic dat onder natuurlijke omstandigheden snel afbreekt. Slib, het restproduct dat ontstaat door het zuiveren van rioolwater wordt zo omgezet in een duurzaam product.

Nieuws

  • Vijf waterschappen hebben een financiële bijdrage toegezegd aan een demo-installatie voor de productie van een volledig afbreekbaar bioplastics uit afvalwater. Deze installatie moet in 2021 draaien. De waterschappen leveren hiermee een bijdrage aan de beoogde circulaire economie in 2050. Lees hier verder
  • Oerlemans Plastics en Maan Biobased products staan te popelen om het bioafbreekbaar polyester uit rioolwater Phario in te zetten voor hun producten. Waar Oerlemans de circulaire kunststof wil inzetten voor landbouwplastic, kan Maan Phario gebruiken voor zijn Growcoon: een bioafbreekbaar hulpmiddel om zaden op te kweken tot stekjes. Lees hier verder

Waar wordt bioplastics uit afvalwater voor gebruikt?

Bioplastics kunnen ingezet worden voor toepassingen met een tijdelijke functie zoals coating van kunstmest en zaden, afbreekbare netten en tasjes, folies voor in de landbouw en als alternatief voor visserslood. 

Hoe wordt bioplastics teruggewonnen? 

Bioplastics (PHA) wordt gemaakt uit rioolslib en toegevoegde vetzuren. De bacteriën die gebruikt worden om ons afvalwater te zuiveren krijgen voedsel waardoor zij plastic produceren dat onder natuurlijke omstandigheden volledig afbreekbaar is. PHA staat voor polyhydroxy-alkanoaat. Dit is een speciaal soort plastic (biopolymeer) die door de waterschappen gemaakt wordt door bacteriën uit afvalwater. Voor de bacterie is het plastic een soort energiereserve. Zij maken het polymeer als er wisselend veel en weinig voedsel is. Als er veel voedsel is maken zij een voorraadje van dit polymeer, dat ze dan weer opeten als er weinig voedsel is. Dit verklaart ook de goede afbreekbaarheid van dit polymeer.

Op welke locaties wordt bioplastics teruggewonnen?

RWZI Bath (Brabantse Delta)

Ontwikkelingen

De positieve resultaten vanuit het Phario-project willen de waterschappen gebruiken om met name industriële partners te interesseren voor volgende stappen. Op een conferentie in Berlijn is Phario aan de Europese plastics industrie gepresenteerd waar veel belangstelling werd geoogst. Intensieve contacten met compounders en eindafnemers in Europa maken duidelijk dat er naar dit type bioplastic vraag is. Andere PHA-producenten gaan ook opschalen wat een positief signaal geeft voor Phario. De vraag naar PHA groeit, mede door de maatschappelijke aandacht voor de vervuiling door “normaal plastic”. PHA is één van de weinige zowel biobased als ook biologisch afbreekbare plastics in thuiscompostering, industriële compostering als ook in water.

Partners

Brabantse Delta, Wetterskip Fryslân, de Dommel, Hollandse Delta en Scheldestromen samen met HVC, SNB, STOWA, TUDelft, Paques en Wetsus en de Energie- & Grondstoffenfabriek.

Documenten

Bekijk hier de STOWA-rapportage: "PHARIO, stepping stone to a sustainable value chain for PHA bioplastic using municipal activated slugde"

Uit de media

Meer weten?

Stuur een e-mail naar de Energie- & Grondstoffenfabriek.