Direct naar content

De waterschappen kunnen uit afvalwater bioplastics (in de vorm van PHA) halen. PHA is een volledig biologisch plastic dat onder natuurlijke omstandigheden snel afbreekt. Slib, het restproduct dat ontstaat door het zuiveren van rioolwater wordt zo omgezet in een duurzaam product.

Nieuws

Op 10 mei 2022 is een belangrijke stap gezet om een nieuwe natuurlijke plastic-vervanger te produceren. Op het terrein van HVC in Dordrecht is een demonstratiefabriek geopend waarin de grondstof voor deze plastic-vervanger uit natuurlijke reststoffen wordt gemaakt. Voor deze mijlpaal maakte de Energie- en Grondstoffenfabriek een speciale aflevering van de podcast 'Afvalwater is goud waard', te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts en Google. Lees verder 

Vijf waterschappen, kenniscentrum STOWA, technologiebedrijf Paques en duurzaam afval- en energiebedrijf HVC hebben een overeenkomst gesloten om in Dordrecht een proeffabriek te bouwen voor de productie van PHBV, een volledig afbreekbaar en duurzaam bioplastic. PHBV wordt gemaakt uit organische afvalstromen zoals zuiveringsslib, industrieel afvalwater en voedselresten. Met deze proeffabriek willen de samenwerkingspartners een brug slaan naar commerciële productie van PHBV. Lees verder

Waar wordt bioplastics uit afvalwater voor gebruikt?

De bioplastics kunnen ingezet worden voor toepassingen met een tijdelijke functie zoals coating van kunstmest en zaden, afbreekbare netten en tasjes, folies voor in de landbouw en als alternatief voor visserslood. 

Hoe wordt bioplastics teruggewonnen? 

Bioplastics (PHA) wordt gemaakt door de bacteriën uit de beluchtingstanks van een rwzi te voeden met toegevoegde vetzuren. De bacteriën leggen vervolgens een soort energiereserve aan in hun cellen. Die energiereserve is in de vorm van PHA (polyhydroxy-alkanoaat) en kan in ‘slechte tijden’ weer worden afgebroken om te kunnen overleven. Dit verklaart ook de goede afbreekbaarheid van PHA. Met een speciaal scheidings- en extractieproces kan het PHA gewonnen worden uit de bacteriën. 

Op welke locaties wordt bioplastics teruggewonnen?

Onderzoek vindt met name plaats op RWZI Bath (Brabantse Delta). In het verleden zijn ook Beverwijk, Dordrecht, Workum, Heereveen en Eindhoven meegenomen in het onderzoek.

Onderzoek en ontwikkelingen

Uiteindelijk hebben een aantal waterschappen zich verenigd samen met industriële partners in PHARIO (PHA uit rioolwater). Zie ook www.phario.eu. De positieve resultaten vanuit het Phario-project willen de waterschappen gebruiken om met name industriële partners te interesseren voor volgende stappen. Op een conferentie in Berlijn is Phario aan de Europese plastics industrie gepresenteerd waar veel belangstelling werd geoogst. Intensieve contacten met compounders en eindafnemers in Europa maken duidelijk dat er naar dit type bioplastic vraag is. Andere PHA-producenten gaan ook opschalen wat een positief signaal geeft voor Phario. De vraag naar PHA groeit, mede door de maatschappelijke aandacht voor de vervuiling door “normaal plastic”. PHA is één van de weinige zowel biobased als ook biologisch afbreekbare plastics in thuiscompostering, industriële compostering als ook in water.

Partners

De partijen in het PHARIO project zijn waterschappen Brabantse Delta, Wetterskip Fryslân, de Dommel, Hollandse Delta en Scheldestromen samen met HVC, SNB, STOWA, TUDelft, Paques, Wetsus en de Energie- & Grondstoffenfabriek.

Documenten

STOWA-rapportage: PHARIO, stepping stone to a sustainable value chain for PHA bioplastic using municipal activated slugde

STOWA-rapportage: Bioplastic uit slib. Verkenning naar PHA-productie uit zuiveringsslib, 2014

Uit de media

Meer weten?

Stuur een e-mail naar de Energie- & Grondstoffenfabriek.