Naast het winnen van grondstoffen uit ons afvalwater, blijven wij zoeken naar innovaties die bijdragen aan de verduurzaming van de waterschappen en in het bijzonder de afvalwaterketen.

De Verkenners houden bij welke belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden die van invloed (kunnen) zijn op de Energie- & Grondstoffenfabriek. De werkgroep heeft zich als doel gesteld om als rechterhersenhelft te dienen voor de Energie- & Grondstoffenfabriek. Hiermee wordt bedoeld dat de Verkenners verder kijken dan hoe alles nu georganiseerd is. Zijn we behalve efficiënt wel effectief bezig? Maar we kijken ook of we de doelen van de Energie- & Grondstoffenfabriek op  andere manieren kunnen invullen. Er is tot nu toe onder andere gekeken naar initiatieven:

  • The Living Machine
  • Power to Protein
  • Aqua Farm
  • Steenmeel

Deze 'initiatieven' worden beoordeeld op hun bijdrage aan de harde en zachte doelen van de Energie- & Grondstoffenfabriek. De goed passende initiatieven worden tijdens ledendagen en via de nieuwsbrief onder de aandacht gebracht. 

Werkgroep

De Verkenners onderzoeken nieuwe initiatieven die voor waterschappen interessant zijn om uit te werken. Een aantal keer per jaar komt de groep, bestaande uit waterschappers en hun partners, bijeen.

Heb jij een goed idee en moeten wij dat absoluut weten? Meld dan hier je idee aan!