Direct naar content

Veel waterschappen produceren op hun rioolwaterzuiveringen biogas uit het vergisten van zuiveringsslib. Daar kan dit opgewerkt worden naar groen gas op aardgaskwaliteit en geleverd aan het gasnet (en vergroening van de regionale huishoudens bijvoorbeeld). Bij het opwerken van het biogas naar groen gas wordt ook CO2 -koolzuurgas – geproduceerd. Dit wordt gereinigd en vloeibaar gemaakt. Het is een schoon en groen alternatief voor “grijs” CO2.

In de zomer van 2023 was de eerste levering van CO₂ aan een eindgebruiker in de glastuinbouw een feit. Deze zet het CO₂ in om gewassen sneller te laten groeien.
We verwachten dat het CO2, omdat het zeer zuiver is, in de toekomst gecertificeerd kan worden overeenkomstig de normen die gelden voor (nog) hoogwaardige(re) industriële toepassingen, maar bijvoorbeeld ook voor toepassing in de watersector zelf. Hiermee borgen we beter de continuïteit omdat de glastuinbouw immers maar een beperkt groeiseizoen heeft. We blijven dus door ontwikkelen voor de waterschappen, dat is onze missie.