Direct naar content

In ons afvalwater zit veel wc-papier. Normaal gesproken wordt dit niet specifiek uit het afvalwater gezuiverd, maar met nieuwe technieken kan het wc-papier nu uit het water gezeefd worden, voordat het de installatie instroomt. Cellulose heeft veel mooie eigenschappen en is een product dat op de markt gebracht kan worden.

Nieuws

Composiet van mycelium

Mycelium is een schimmel die goed blijkt te groeien op cellulose uit afvalwater, maar ook op fijngehakt bermmaaisel. Afhankelijk van de nabewerkingsstappen kunnen uit het mycelium-product verschillende materialen worden geproduceerd met verschillende eigenschappen. Zo is het mogelijk om er op piepschuim lijkend isolatiemateriaal van te maken, en in geperste vorm een hardboard achtig plaatmateriaal. Er is wel meer onderzoek nodig om de materiaaleigenschappen verder te verbeteren, zodat deze producten een volwaardig duurzaam en circulair alternatief kunnen vormen.

Waar wordt cellulose voor gebruikt?

Cellulosevezels uit zeefgoed kunnen als grondstof worden gebruikt voor producten. Bijvoorbeeld als grondstof voor isolatiemateriaal in de bouw of als afdruipremmer in asfalt. Zo is in Friesland en in Amsterdam cellulose verwerkt in het asfalt, als "afdruipremmer", op de weg. 

Hoe wordt cellulose uit afvalwater gewonnen?

Het wc-papier wordt door middel van een zeef uit het afvalwater gehaald. We noemen dit zeefgoed. Met dit zeefgoed, dat circa 50% uit cellulosevezels, ontstaat de grondstof cellulose. Daarnaast wordt, door dit uit het afvalwater te zeven, de rest van de zuivering ontlast en worden dure uitbreidingen voorkomen.  

Waar wordt cellulose teruggewonnen?

Onderzoek

Er wordt veel aandacht besteed aan toepassingen van zeefgoed en cellulose uit zeefgoed. In de afgelopen jaren is een overzicht gemaakt op basis van gesprekken en onderzoeken. In 2017 is de zoektocht naar andere toepassingen verder uitgebreid, onder andere: grondstof bioplastics non-food, Waste 2 chemicals, vetzuren, ethanol, suikers, PLA, verkenning synergie luierrecycling, cellulose uit autowrakken in combina-tie met zeefgoed, vezel in kunststof rioolbuis.

Wetgeving

Op dit moment wordt gewonnen cellulose als afval afgevoerd. De leverancier van het product is verant-woordelijk voor de juridische status van het geleverde product. In 2016 zijn alle knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht. De werkgroep Cellulose heef hier in 2017 een vervolg aan gegeven door bemonstering en analyse van zeefgoed uit een aantal zeefinstallaties. Hiermee stelt de werkgroep een dossier samen over de kwaliteit van zeefgoed. Om te voldoen aan het gezondheidscriterium wordt, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, door het RIVM een beoordelingskader ontwikkeld. De Energie- & Grondstoffenfabriek en Waternet zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van dat beoordelingskader en omvat zeven groepen van zorgpunten: medicijnresten, antibioticaresistente materialen, pathogenen, zeer zorgwekkende stoffen, zware metalen, radioactiviteit en bijdrage aan duurzaamheid. De werkgroep Juridisch heeft zich vooral gefocust op de invloed op de grondstof fosfaat. De werkgroep Cellulose heeft deze kennis weer benut in het onderzoek naar micro’s en medicijnresten. 

Downloads & links

Uit de media

De nuttige toepassing van cellulose uit afvalwater in de vorm de afdruipremmer voor de productie van asfalt, is in 2017 opnieuw een groot succes gebleken. Op de dijk van Ameland is deze afdruipremmer voorgeschreven in het bestek. Ook bij de aanleg van meerdere fietspaden en wegen in Nederland is inmiddels afdruipremmer uit zeefgoed toegepast. Onder andere in Amsterdam, in een brug op de IJburglaan. Bekijk hier een filmpje over cellulose als afdruipremmer.

Projecten

Bekijk de projectenpagina voor cellulose projecten in Nederland

Meer weten?

Stuur een e-mail naar de Energie- & Grondstoffenfabriek.

Tafel en lampen gemaakt van cellulose uit rioolwater door Studio Nienke Hoogvliet (2017, Dutch Design Week)