Direct naar content

Hoe gaan we om met juridische vraagstukken, als we energie en grondstoffen willen produceren en vermarkten? Het juridische landschap rondom productie en levering van energie en grondstoffen is complex en groot. De werkgroep Juridisch houdt zich bezig met deze vraagstukken.

Nieuws

Taskforce Herijking Afvalstoffen

In oktober 2019 is het rapport verschenen met oplossingsrichtingen hoe belemmingeringen voor de circulaire economie in de afvalwetgeving kunnen worden weggenomen. 
Bekijk hier het adviesrapport Taskforce Herijking Afvalstoffen

Vragen en antwoorden Juridische Handreiking

In 2019 zijn er vragen en antwoorden samengesteld in de volgende factsheets:

 • Vragen en antwoorden over samenwerken 
 • Vragen en antwoorden over fiscaal recht
 • Vragen en antwoorden over energie
 • Vragen en antwoorden over aanbesteden en energie 

Herziene versie Juridische Handreiking

Eind 2017 is de Juridische Handreiking herzien. De nieuwste versie is hier te downloaden.

Factsheet Struviet en de Wet 

Bekijk hier de factsheet "Struviet en de wet" (geupdatet januari 2018)

Achtergrond Juridische Handreiking

In 2014 leverde de werkgroep Juridisch de Juridische Handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen Waterschappen op. Samen met partners Berenschot, STOWA en Unie van Waterschappen zijn onderdelen uit het juridische landschap systematisch en begrijpelijk in beeld gebracht.  Het gaat hier om: 

 • afvalstoffenwetgeving
 • aanbestedingsrecht
 • staatssteun
 • mededinging
 • markt en overheid
 • samenwerking en organisatievorm
 • fiscale aspecten en energiewetgeving

Doel van de handreiking

De juridische aspecten die zijn verbonden aan productie en levering van energie en grondstoffen zijn  in deze handreiking systematisch en begrijpelijk  in beeld gebracht. Het gaat daarbij om een samenhangend en afwisselend juridisch landschap van afvalstoffenwetgeving, aanbestedingsrecht, staatssteun, mededinging, markt en overheid, samenwerking en organisatievormen, fiscale aspecten en energiewetgeving. De  handreiking geeft aan hoe met deze juridische vraagstukken in de waterschapspraktijk kan worden omgegaan.
De focus van de handreiking is vooral gericht op de afvalwaterketen en op de activiteiten van de Energie- en Grondstoffenfabriek, maar zij is eveneens van betekenis voor de duurzame uitvoering van de overige waterschapstaken. De handreiking is in eerste instantie geschreven voor juristen en projectleiders, maar daarnaast is deze – met name door het opnemen van een compacte samenvatting - ook voor bestuurders toegankelijk gemaakt.

Officieel aangeboden

Op 20 november 2014 is de Handreiking op het Uniecongres ‘De weg van het water’ aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord.