Direct naar content

In 2008 zijn de waterschappen begonnen met het traject WaterWegen, anders denken, anders doen. Een herbezinning op de rol en taak van het waterschap. Een vernieuwingsproces waarin de vertrouwde positie van het waterschap in samenhang is gebracht met andere belangen en kwaliteiten van de omgeving. Onze waterzuiveringstaak werd verbonden met de grote leefomgevingvraagstukken. Want ondanks schonere lucht, bodem en water in ons land, is er voor de toekomst en op een hoger schaalniveau nog veel te doen. Denk aan de mondiale schaarste aan energie, grondstoffen, voedsel en schoon water.

Uit de prijsvraag van het traject WaterWegen kwam het concept Energiefabriek voort. Al vrij snel sloten diverse waterschappen aan en werden de eerste Energiefabrieken gerealiseerd. Waterschapsenergie is het product. Het past bij de ontwikkeling van onderop naar meer lokale energiewinning en energievoorziening. 

Vanuit schoon water en energie was het winnen van grondstoffen een logisch vervolg. Dat krijgt nu vorm in de eerste waterzuiveringsinstallaties die ook fosfaat, cellulose en in de toekomst nog andere waardevolle stoffen zullen winnen. We noemen het: De Grondstoffenfabriek. Het concept is de afgelopen jaren bewust apart gehouden van De Energiefabriek om het proces van proberen en broeden niet te verstoren. Nu het sterk genoeg is kan het samen: Energie- en Grondstoffenfabriek.