Op 15 september 2016 is een fietssnelweg geopend dat deels is gemaakt van gerecycled wc-papier.

Op de rioolwaterzuivering van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden staat een innovatieve installatie die het toiletpapier reinigt tot een veilig product. Dat product heet afdruipremmer. Afdruipremmer voorkomt het ‘afdruipen’ van bitumen op de steenslag, waardoor er een beter en duurzamer asfalt ontstaat. De fietssnelweg is in opdracht van de provincie Fryslân is aangelegd. 

Feestelijke opening

Gedeputeerde Michiel Schrier van provincie Fryslân en dagelijks bestuurder Egbert Berenst van Wetterskip Fryslân legden met succes het laatste stukje asfalt op de fietssnelweg aan. Het project Van Afvalwater naar Asfalt kan nu worden uitgerold over Nederland.

Winnen wat van waarde is

In Nederland wordt per jaar zo’n 180.000 ton toiletpapier doorgespoeld. Wat voor de één een afvalproduct is, is voor de ander een bruikbare en waardevolle grondstof! Het hergebruik creëert waarde voor het milieu én de betrokken partijen, te weten Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, STOWA, civiele aannemers Jansma en Roelofs, toeleverancier Esha Infra Solutions en KNN Cellulose. Deze partijen ontwikkelde afvalwater uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Friese waterschap een marktrijp product van gewonnen papiervezels. Met dit herwonnen toiletpapier kan asfalt worden gemaakt. Deze vorm van duurzaam hergebruik is uniek in de wereld; Nederland loopt hierin dus voorop.

Wegenbouw

Het project Van Afvalwater naar Asfalt (VANA) toont aan dat er van papiervezels een grondstof (cellulose) kan worden gemaakt die goed toepasbaar is in de wegenbouw. Het is een duurzaam alternatief voor de standaard afdruipremmer in asfalt.

Energie- & Grondstoffenfabriek

De waterschappen in Nederland beschouwen afvalwater niet langer alleen als een te zuiveren en te verwerken afvalproduct, maar ook als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Dit past in de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie. De waterschappen werken hieraan in de netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek. 

Rijksbreed programma

Het project VANA past goed in de visie van het Rijk over circulaire economie. Het Rijk presenteerde op 14 september jl. een programma over de circulaire economie. Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Hiervoor wordt onder meer een grondstoffenakkoord gesloten. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken) gaan snel afspraken maken met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties om tot een honderd procent circulaire economie te komen. Lees hier meer over het programma.