Het sluiten van de waterkringloop door het winnen van grondstoffen en hergebruik van afvalwater, slimme polders die energie opwekken en bewoners die oplossingen bedenken voor wateroverlast in de stad. Minstens 12 van de 200 innovaties die worden gepresenteerd op de Innovation Expo op 14 april zijn van de waterschappen.

Sustainable Urban Delta

De Innovation Expo, het grootste innovatie-event van Nederland, vindt plaats in Amsterdam en staat in het teken van de Sustainable Urban Delta. De expo toont 200 exposanten en organiseert 25 bijeenkomsten met topsprekers over innovatie en maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, voedselzekerheid en vergrijzing.

Levensgrote waterbuis

Er worden 4.000 bezoekers verwacht, waaronder buitenlandse handelsdelegaties, Nederlandse ondernemers, wetenschappers, studenten en beleidsmakers. Met de Expo heeft Nederland tijdens het voorzitterschap van de EU een platform dat wordt bezocht door de Europese raad van transportministers onder leiding van minister Schultz en door de Europese raad van milieuministers onder leiding van staatssecretaris Dijksma.

De bezoekers kunnen op de Innovation Expo een levensgrote waterbuis doorlopen van onder meer de Energie- en Grondstoffenfabriek. De buis zit vol informatie over het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en de mogelijke toepassingen hiervan.

Nederland als proeftuin

Nederland werkt als creatieve proeftuin aan oplossingen voor de ‘global challenges’, zoals klimaatverandering, en wil zijn kennis delen. Waterschappen dragen daaraan bij als onderdeel van de Nederlandse Topsectoren, de Nationale Omgevingsvisie en Agenda Stad.

Het initiatief voor het tweejaarlijkse evenement (eerder: Innovatie-estafette) ligt bij de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie over de Innovation Expo