Waterschappen winnen hoogwaardige grondstoffen uit afvalwater en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan een circulaire en duurzame economie. Met die boodschap staan de waterbeheerders op de AquaTech 2017.

Circular Economy Expo

De Nederlandse waterschappen beschouwen afvalwater niet langer als een afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. In een 17 meter lange waterbuis laten de waterschappen zien hoe zij die grondstoffen uit het afvalwater winnen en hoe de grondstoffen worden toegepast. De buis is onderdeel van de Circular Economy Expo, onderdeel van de internationale beurs AquaTech in de RAI in Amsterdam. Naast de waterschappen is ook AquaMinerals present in de buis. Zij tonen welke grondstoffen er gewonnen worden door de drinkwaterbedrijven en hoe deze toegepast worden.

AquaStage

Op dinsdag 31 oktober geeft Enna Klaversma van de Energie- & Grondstoffenfabriek een presentatie over terugwinning van energie en grondstoffen op het AquaStage om 17.00 uur. De AquaTech start op dinsdag 31 oktober en duurt tot met vrijdag 3 november in de RAI in Amsterdam. 

Afvalwater is goud waard!

De Nederlandse waterschappen beschouwen afvalwater niet langer als een afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. De circulaire economie is een belangrijk thema voor de Nederlandse waterschappen. Eerder dit jaar bood de Unie van Waterschappen samen met IPO en VNG het nieuwe kabinet een investeringsagenda aan. Een van de speerpunten is een circulair Nederland in 2050. De waterschappen werken aan deze ambitie door naast energie, waardevolle grondstoffen terug te winnen uit afvalwater zoals fosfaat, cellulose, alginaat en bioplastic. Zij doen dit in de netwerkorganisatie Energie- & Grondstoffenfabriek en dragen zo bij aan de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie.