Struviet zal als casus opgenomen worden in de International Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR). Goed nieuws voor de waterschappen, die grondstoffen winnen uit afvalwater, waaronder fosfaat in de vorm van struviet.

Nederland zet zich samen met Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en België in voor een ‘Grondstoffenrotonde voor het Noordzeegebied’ (North Sea Resources Roundabout). Namens Nederland zette staatssecretaris Sharon Dijksma in maart haar handtekening onder de zogeheten ‘International Green Deal North Sea Resources Roundabout’. Doel is een vergroting van de inzet van afval als secondaire grondstof en het creëren van kansen voor verdere groene groei binnen de circulaire economie.

Struviet als casus

Waterschappen winnen grondstoffen uit afvalwater onder de vlag van de Energie- en Grondstoffenfabriek. Waaronder fosfaat in de vorm van struviet dat wordt gebruikt als grondstof voor kunstmest. Suez, Veolia, Aqua Minerals en Waternet hebben het initiatief genomen om struviet als casus op te nemen in de Green Deal.

Europese markt

Vandaag kwam in Parijs een werkgroep van de publieke en private sector uit Frankrijk en Nederland bijeen. De focus ligt op de belemmeringen voor het gebruik van struviet in chrystalvorm. Onderzocht zal worden op welke manieren uit stedelijk afvalwater gewonnen struviet geëxporteerd kan worden als grondstof voor kunstmest. Er wordt gezocht naar afstemming in de interpretatie van en toezicht op regelgeving. De initatiefnemers hopen dat dit een eerste stap zal zijn naar het creëren van een Europese markt voor struviet.

(bron: Unie van Waterschappen)