Op 14 september heeft het Rijk een programma over de circulaire economie gepresenteerd. Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Hiervoor wordt onder meer een grondstoffenakkoord gesloten.

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken) gaan snel afspraken maken met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties om tot een honderd procent circulaire economie te komen.

Grondstoffen uit afvalwater

Ook waterschappen leveren hun bijdragen aan een circulaire economie. Waterschappen beschouwen rioolwater steeds meer als een bron van duurzame energie en waardevolle grondstoffen. Door toepassing van innovatieve technieken kunnen stoffen zoals fosfaat en cellulose worden teruggewonnen.

Energie- & Grondstoffenfabriek

Dit gebeurt voornamelijk binnen de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF), een netwerkorganisatie waarbij alle 22 waterschappen zijn aangesloten en waarbij bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties worden omgebouwd tot Energie- en Grondstoffenfabrieken.

Green Deals

Samen met het Rijk proberen de waterschappen met Green Deals de belemmeringen voor de terugwinning van grondstoffen (en energie) uit afvalwater weg te nemen. De waterschappen zijn dan ook blij met het gepresenteerde programma.

Van ambities naar uitvoering 

De Unie van Waterschappen roept echter wel op om de voorstellen concreet te maken. Grondstoffen uit afvalwater worden bijvoorbeeld nog altijd gezien als afval en niet als grondstof. Dit bemoeilijkt de doorontwikkeling. De Unie van Waterschappen hoopt dan ook dat er budgetten worden vrijgemaakt om de duurzaamheidsdoelstelling te realiseren.

Lees het rijksbrede programma Circulaire Economie op Rijksoverheid.nl.

(bron: website Unie van Waterschappen)