Direct naar content
Terug naar overzicht

Wat begon als een idee, gaat nu bijna vliegen. De waterschappen presenteren vanaf zaterdag 22 oktober op de Dutch Design Week een nieuw duurzaam materiaal genaamd Caleyda. Bijzonder hieraan is dat deze natuurlijke plasticvervanger afbreekbaar is bij normale temperaturen. Het unieke materiaal is afkomstig uit afvalwater!

Caleyda wordt gemaakt door de bacteriën uit de beluchtingstanks van een afvalwaterzuivering te voeden met natuurlijke reststromen zoals vetzuren. De bacteriën leggen vervolgens een energiereserve aan in hun cellen. Met een speciaal scheidings- en extractieproces wordt Caleyda uit de bacteriën gewonnen. 

Demoplant

Vijf waterschappen zijn samen gaan werken om het productieproces verder te ontwikkelen en te testen. De volgende stap was de bouw van een demonstratiefabriek. Sinds 10 mei 2022 is deze bij HVC in Dordrecht operationeel. Hier worden grote hoeveelheden Caleyda geproduceerd waarmee marktpartijen toepassingen gaan ontwikkelen. Een boeiend en veelbelovend traject.

Sterk, licht en vormbaar

De marktpotentie voor Caleyda is aanzienlijk. Dit komt mede doordat deze natuurlijke plasticvervanger de voordelen heeft van plastic, maar niet de nadelen. Het is net zo sterk, licht en vormbaar als fossiel plastic, maar is volledig afbreekbaar in het milieu. Het is gemaakt door bacteriën en wordt ook weer afgebroken door bacteriën. Door deze kenmerkende eigenschap is het een volwaardig alternatief voor fossiel plastic. Met deze eigenschappen is dit materiaal uitermate geschikt voor toepassingen met een tijdelijke functie, zoals landbouwfolie. De folie is na een bepaalde tijd afgebroken en er blijven geen plasticresten achter in de bodem.

Drie tafels

Dit bijzondere verhaal wordt op de Dutch Design Week gevisualiseerd in de drie tafels van ontwerper Nienke Hoogvliet (Kijktip: Uitzending gemist | Close Up, A World to Shape op Nederland 2). Deze tafels vertellen de levenscyclus van Caleyda. De eerste tafel gaat over het ontstaan van het materiaal uit natuurlijke reststromen. De tweede over (industriële) toepassingen en mogelijkheden en de derde over de belangrijke kwaliteit dat dit materiaal uit zichzelf kan afbreken in de natuur. 

De grondstof voor Caleyda wordt geproduceerd in het project PHA2USE van de vijf waterschappen Brabantse Delta, Wetterskip Fryslân, De Dommel, Hollandse Delta en Scheldestromen, kenniscentrum STOWA, biotech bedrijf Paques Biomaterials en energiebedrijf HVC. Dit consortium werkt met marktpartijen aan de ontwikkeling van Caleyda voor industriële en niet-industriële toepassingen. Daarna volgt de stap naar grootschalige productie. Paques Biomaterials zal Caleyda vervolgens commercieel gaan vermarkten.

Bezoek DDW. Waar moet je zijn? 

Yksi Expo
Strijp-S, Torenallee 22-04, Plek B13, Eindhoven 
Openingstijden: 11.00 - 18.00 uur 
22-30 oktober 2022

Meet the Three Degradables - EFGF (Nederlandse Waterschappen) | Dutch Design Week (ddw.nl)