In opdracht van de Unie van Waterschappen heeft adviesbureau Berenschot een handreiking opgesteld, waarin wordt ingegaan op de juridische belemmeringen rond het winnen van energie en grondstoffen door waterschappen.