Aan het verwerken en afzetten van struviet zijn regels en wetten verbonden. Om het struviet in de handel te brengen moet eerst vastgesteld worden of het een afvalstof is of niet. Voor afvalstoffen moet rekening worden gehouden met de regelgeving voor afvalstoffen.


Hoe zit het met struviet en de wet? De werkgroep Juridisch zocht dit samen met de Reststoffenunie en het Nutrient Platform uit. Dat resulteerde in een factsheet die hier te downloaden is. Deze factsheet gaat in op een aantal juridische vraagstukken bij het op de markt brengen van struviet uit rioolwaterzuiveringsinstallaties waarover in praktijk veel onduidelijkheid bestaat.

Download hier de factsheet Hoe zit het met struviet en de wet?