Direct naar content
Terug naar overzicht

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) start met de bouw van een groengasinstallatie op de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Beverwijk. De groengasinstallatie is nodig om biogas, dat wordt gewonnen via slibvergisting, om te zetten in gas van aardgaskwaliteit. Het eerste groene gas wordt eind 2024 verwacht.

Groen gas wordt straks verplicht bijgemengd bij het aardgas. Dit is een van de Rijksmaatregelen om de transitie naar een groene energievoorziening te versnellen. Dat betekent dat de groengasproductie in Nederland sterk omhoog moet. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft eerder aan de waterschappen gevraagd of zij kunnen bijdragen aan extra groengasproductie. 

De oorlog in Oekraïne heeft daarnaast duidelijk gemaakt dat aan het afhankelijk zijn van energiebronnen uit het buitenland, een stevig prijskaartje hangt. Eigen opwek van energie heeft daardoor bij alle waterschappen een impuls gekregen, ook bij HHNK. 

Lees meer op de website van HHNK