Direct naar content
Terug naar overzicht

Per 1 juli ondersteunt AquaMinerals de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) bij haar product- en marktontwikkelingsactiviteiten. Het doel hierbij is om de terugwinning van energie en grondstoffen bij waterschappen te versnellen en daarbij bij te dragen aan maatschappelijke doelstellingen op het gebied van het klimaat, de circulaire economie, de reductie van CO2en de reductie van microplastics.

De Energie- en Grondstoffenfabriek is de netwerkorganisatie van alle Nederlandse waterschappen die de transitie stimuleert van afvalwaterzuivering naar de terugwinning van grondstoffen en energie. 

AquaMinerals BV ontwikkelt hoogwaardige toepassingen voor de reststoffen van drinkwaterbedrijven en waterschappen. De stoffen die ontstaan bij de productie van drinkwater en het zuiveren van communaal afvalwater worden bij voorkeur circulair ingezet. AquaMinerals is een innovatieve, ambitieuze maar tegelijkertijd no-nonsense ketenorganisatie. Jaarlijks wordt zo'n 250.000 ton grondstoffen, met een omzet van circa 10 miljoen euro, vermarkt. 

De EFGF en AquaMinerals werken al langere tijd samen, in de meeste gevallen op projectbasis. Deze samenwerking en de behaalde resultaten zijn dusdanig goed bevallen dat er nu voor is gekozen om op structurele basis samen te werken, in ieder geval voor een periode van drie jaar. In deze periode zullen de organisaties zich richten op de stoffen die door de waterschappen als meest kansrijk zijn geacht: fosfor (fosfaat), cellulose, Kaumera Nereda® gum, bioplastics (PHARIO® PHA), biomassa (maaisels) en het water zelf. Er is ook voldoende ruimte om aan de slag te gaan met andere stofstromen als zich hier kansen voordoen. 

Door de structurele ondersteuning van AquaMinerals bij de product- en marktontwikkelingsactiviteiten van de EFGF is de continuïteit geborgd. Zo is er continue aandacht voor het valoriseren van de verschillende stofstromen en worden deze ontwikkelingen in samenhang met elkaar bekeken. Door het onderbrengen van deze activiteiten bij AquaMinerals heeft de EFGF zich ervan verzekerd dat deze belangrijke taken zijn ondergebracht bij een organisatie die de uiteenlopende noodzakelijke competenties in huis heeft, en ruime ervaring heeft opgedaan bij het valoriseren van reststromen uit de drinkwaterbehandeling.