Direct naar content
Terug naar overzicht

Klimaat positief afvalwater zuiveren. Draai het eens om. Zuiveren van afvalwater dat geen broeikasgassen uitstoot maar juist vermindert! Een uitdaging is het zeker.

Kunnen we met een 'creatieve klimaatopgave bril' op beter samenwerken met bijvoorbeeld de industrie? Dat we gezamenlijk komen tot hele nieuwe oplossingen voor het afvalwater die zorgen voor reductie van broeikasgassen? Wij zoeken innovatieve ideeën om het transport en het zuiveren van afvalwater het liefst klimaatpositief te krijgen. 

Wij gaan voor een positieve voetafdruk

Er zijn 360 rioolwaterzuiveringen en bedrijven met industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties waar we ons vuile water zuiveren en weer veilig terugbrengen naar het oppervlaktewater. En daar komen broeikasgassen bij vrij. De waterketen van de toekomst stoot geen broeikasgassen meer uit óf eventuele emissies krijgen een nieuwe bestemming. Hierbij wordt de indirecte uitstoot door gebruik van energie, materialen of chemicaliën vermeden of gecompenseerd door het langdurig vastleggen van broeikasgassen in waardevolle materialen. In deze challenge zoeken we naar manieren waarin we deze processen klimaatpositief laten verlopen. We kijken verder dan nul-emissie. Op weg naar een positieve voetafdruk voor huishoudelijk en industrieel watergebruik!

Doe mee met de challenge en win!

Heb jij een goed idee over hoe we klimaatpositief afvalwater kunnen zuiveren? Deel je idee en win € 1.000,- en € 4.000,- voor het verder brengen van het idee. Bekijk de challenge op Winnovatie, het innovatieplatform van de waterschappen en drinkwaterbedrijven.Inschrijven kan tot 28 oktober 2021. Op 26 november maken we de uitslag bekend.

Naar het Winnovatieplatform