Op woensdag 5 oktober is het actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’ getekend van het Nutriënt Platform, waar ook de waterschappen deel van uitmaken. Nederland streeft ernaar als eerste land een volwassen markt te creëren voor gerecyclede nutriënten, zoals grondstoffen uit afvalwater.

Staatssecretaris Sharon Dijksma was aanwezig bij de ondertekening, die plaatsvond voorafgaand aan het AO Circulaire Economie in de Tweede Kamer. Directeur Albert Vermuë tekende namens de Unie van Waterschappen. Het plan is een vervolg op het Ketenakkoord Fosfaatkringloop (2011).

Nederland is koploper in de recycling van nutriënten uit reststromen. Reststromen zoals afvalwater, zuiveringsslib en mest bieden grote potentie voor het terugwinnen van nutriënten zoals fosfaat, stikstof en kalium; grondstoffen die aan de basis liggen van alles wat groeit en bloeit. De waterschappen leveren een bijdrage door grondstoffen te winnen uit afvalwater, onder de vlag van de Energie- en Grondstoffenfabriek (www.efgf.nl).

De eerste gerecyclede nutriënten vinden hun weg al naar de markt, maar dit is nog geen volwassen markt. Sinds 2011 zijn bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s, ministeries en ook de waterschappen verenigd in het Nutriënt Platform met als doel de nutriëntenkringloop te sluiten door het creëren van een Europese markt voor gerecyclede nutriënten. Dit draagt bij aan een circulaire, toekomstbestendige en duurzame nutriënten economie.

Kijk hier voor meer informatie over het Nutriënt Platform.
Kijk ook op de themapagina grondstoffen van de Unie van Waterschappen.

(bron: Unie van Waterschappen)