Direct naar content
Terug naar overzicht

Op maandag 20 juni 2022 organiseren wij een webinar in het teken van de natuurlijke plasticvervanger PHA. Je krijgt dan de laatste stand van zaken van Leon Korving (Aiforo) en Aad Oomens (Waterschap de Dommel). We vertellen je meer over de doorontwikkeling van de technologie, producten en de markt en schetsen een toekomstbeeld.

De waterschappen kunnen uit afvalwater een natuurlijke plasticvervanger (in de vorm van PHA) halen. PHA , dat is geproduceerd is door bacteriën, breekt onder natuurlijke omstandigheden snel af. 

Programma 20 juni

13.00 uur opening en huidige stand van zaken, korte historie, opening proeffabriek en Europese projecten
13.15 uur doorontwikkeling technologie, presentaties PhD-onderzoek met focus op potentieel in Nederland
13.45 uur doorontwikkeling producten en markt 
14.00 uur vetzuurproductie en slib uit zeefgoed
14.30 uur toekomstbeeld: de situatie over vijf jaar
14.45 uur paneldiscussie 

Aanmelden voor dit webinar