Direct naar content

Omdat wij, in analogie met de sustainable development goals van de VN, de “wereld een betere plek” willen maken. En wij als ondernemende overheid daarvoor een zo groot mogelijke waarde willen leveren.

Wij geloven in een duurzame samenleving, waarbij afval slechts een bijproduct is van een verkeerd ontworpen keten. Als wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hiervoor nemen, doen we strikt genomen méér dan onze kerntaken alleen. Met name wanneer we daar zelf niet direct (financieel) voordeel bij hebben. De waterschappen zijn op het wereldtoneel misschien wel klein, maar wij kunnen grote effecten bereiken door het voortouw te nemen bij innovaties. En dát is de Energie- & Grondstoffenfabriek (EFGF). Wij winnen wat van waarde is én willen de wereld beter maken met duurzaam presterende waterschappen.

Hoe doen we dat?

  • door lef te tonen als we ongevraagd advies geven; 
  • buiten de gebaande paden lopen en visies ontwikkelen op (voor waterschappen) nieuwe thema’s; 
  • naast focus op efficiëntie, duurzaam werken op de agenda's van alle waterschappen krijgen;
  • en nieuwe ideeën initiëren, ook al leveren ze niet direct geld op.

Dit doen we door kennis, kunde en partijen te verbinden binnen en buiten ons netwerk. 

Wat doen we?

  • We besteden een groot deel van onze tijd aan ons oorspronkelijke doel: winnen wat van waarde is. Dit doen we met de werk- en koplopersgroepen van de (Top 5) grondstoffen, volgens de door hen opgestelde Roadmaps. De business developers van AquaMinerals ondersteunen ons bij de verwaarding van deze grondstoffen.
  • We geven richting door inspirerende vergezichten te schetsen. Bijvoorbeeld wat betreft de zuivering van de toekomst, op nieuwe grondstoffen zoals bioplastics of nieuwe taken van waterschappen zoals thermische energie. Deze vergezichten communiceren we in artikelen in (vak)bladen, tijdens ons jaarlijkse congres, met notities voor de VVZB (directeuren) en CWE (bestuurders), door roadshows langs alle waterschappen en via social media.