N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is de grootste slibverwerker van Nederland. SNB verwerkt in haar verbrandingsinstallatie op industrieterrein Moerdijk communaal zuiveringsslib van zes aandeelhoudende waterschappen.

Projectgegevens

Naam

Luc Sijstermans

Organisatie

SNB

De aandeelhouders zijn: waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland, Scheldestromen en Vechtstromen. Tevens verwerkt SNB  slib van diverse externe klanten. SNB zet zich in om slib continu te verwerken tegen de laagste ketenkosten. Zij neemt daarbij drie doelstellingen in acht: minimale emissies naar het milieu en maximale terugwinning van energie en grondstoffen. De initiatieven van SNB op het gebied van fosfaatrecycling uit zuiveringsslib zijn hier een goed voorbeeld van.

Inmiddels is de bouw van het project  hogedrukstoomketels inclusief stoomturbine voltooid, en draait SNB voor ongeveer 90% energieneutraal. In 2016 is er begonnen met de realisatie van het project tegendrukturbine, waardoor SNB naar verwachting in 2017 energieneutraal draait en netto elektriciteit gaat produceren.

Lees hier meer over SNB.